Компетентното съдействие на клиентите е нашата цел

Компетентното съдействие на клиентите е нашата цел

От началото на април 2008 г. клиентите и партньорите на УниКредит Булбанк имат възможността да се оплачат, похвалят, да изкажат мнението си или да отправят препоръка.

По този начин в УниКредит Булбанк е създаден организиран процес за обработка на сигналите с ясно регламентирани правила, като всеки казус се разглежда индивидуално и банката гарантира:

• Възможност за изразяване на лично мнение на всеки един клиент чрез множеството канали, предназначени за това;

• Решение на създаденото неудобство на клиента, включително изплащане на финансови компенсации и/или опрощаване на съществуващи задължения в зависимост от случая;

• Получаване на компетентно съдействие чрез вътрешно насочване на случая към всяка една от структурите, в чиито правомощия е конкретния случай;

Получаване на официален отговор, изразяващ становището на банката в най-кратък възможен срок;

• Поемане на ангажимент за предотвратяване повтаряемостта на проблемни ситуации за клиентите.

През 2012 г. към банката са подадени 2785 писмени сигнали, като на 89% от тях е отговорено в рамките на 3 работни дни.

Стремежът на УниКредит Булбанк е към утвърждаване на стандарти за обслужване, които поставят клиентската удовлетвореност на първо място. Затова благодарим на всички наши клиенти, които подават конкретни сигнали. Това е начинът, който ще ни помогне да подобрим взаимната комуникация, да повишим качеството на обслужване и, съответно, клиентската удовлетвореност.

Обратната връзка от клиента е от изключителна важност за нас, защото представлява оценка на работата на всички служители в банката. Това е нашият коректив и насока за подобрение. Освен чрез получени конкретни сигнали, УниКредит Булбанк се стреми към оценка на качеството на обслужване и чрез допитване до клиенти за удовлетвореността от работата с банката, както и с проверки тип „таен клиент“ във филиалите в цялата страна.

Допълнителна информация за начините, по които бихте могли да споделите своето мнение, препоръки или оплаквания, можете да получите на сайта на банката.

Екипът на управление

„Клиентска удовлетвореност, проучвания и анализи“

ddnAvojdsfejuhspvq/ch


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни