Въпросът с електрическата мобилност от важен става спешен

Въпросът с електрическата мобилност от важен става спешен

„Светът преминава през период на дълбока промяна, сравнима с Просвещението отпреди векове“, твърди Хенри Кисинджър в скорошно интервю за ZDF.

В повечето страни от Европейския съюз вече съществуват държавни стимули за онези, които решат да се разделят с изкопаемите горива като част от стратегията на "Зелената сделка" и постигането на въглеродна неутралност на ЕС до 2050 г.

„Знаем, че страната ни не е в челните позиции по продажби на електрически автомобили, но по улиците на градовете ни все по-често ги срещаме. Определено мога да твърдя, че това е "зеленото" бъдеще на автомобилната индустрия не само в България, но и в световен мащаб.

Все повече хора намират удобството в използването на електрически автомобил. Забелязва се тенденция при всички автомобилни производители, включително и при тежкотоварните превозни средства, които правят сериозни стъпки към електрическата мобилност.“, казва Кристиян Андонов, Главен търговски директор и член на Управителния съвет на УниКредит Лизинг ЕАД.

В дългосрочна перспектива се очаква делът на електрически автомобили осезаемо да се увеличи, отчитайки влиянието на различни разпоредби на регулативните органи, потенциални политически стимули, регламенти за CO2 и паритета на цените между електромобили и автомобили с вътрешно горене. В последната година навлизането на електрически автомобили на българския пазар бележи бързи темпове на растеж.

Само за няколко месеца - от октомври 2021 до март 2022 г., регистрираните нови електрически коли в България нарастват с около 60%. Въпреки това, делът на електрически автомобили в страната, спрямо всички коли е около 0,5%.

Двете европейски държави с най-голям дял на електрическите автомобили спрямо броя на всички леки коли са Норвегия, където делът им е 8,3% и Швеция с 7,1%.

Според BloombergNEF, очакванията са продажбите на пътнически електромобили да нараснат драстично през следващите няколко години, като се покачват от 3,1 милиона през 2020 г. до 14 милиона през 2025 г. В световен мащаб това представлява около 16% от очакваните продажби на леки автомобили през 2025 г.

В тази посока са и най-новите потребителски продукти на УниКредит Булбанк.

„Разработихме продукт, който дава възможност потребителите да получат лизингово финансиране без първоначална вноска, при атрактивни лихвени условия, със срок на изплащане до 6 години и бърза и опростена процедура за кандидатстване“, казва Андонов.

В допълнение, клиентите на УниКредит Лизинг могат да се възползват и от услугата “структуриране на персонализирани месечни вноски чрез остатъчна стойност в края на лизинговия период”.

Казано по друг начин - можете да си купите електромобил по гъвкава схема, която се вписва в бюджета и предпочитанията ви за неговото разпределение и разходване.

Кристиян Андонов вярва, че преходът към електромобили в Европейския съюз е неизбежен и ще се случи съвсем скоро.

„В рамките на Европейския зелен пакт, който е по-познат като „Зелената сделка“, една от най-предизвикателните цели е свързана с намаляване на въглеродните емисии от леки и лекотоварни автомобили, като се залага очакване от 100% до 2035 г. Това означава, че от 2035 г. вече няма да е възможно да се пускат на пазара в ЕС автомобили или микробуси с двигател с вътрешно горене.“

„Има и друг позитив - електрическите автомобили, закупени чрез УниКредит Лизинг, могат да се възползват от предложение на УниКредит Застрахователен брокер за специален застрахователен пакет, включващ пълна застраховка „Каско“ за целия срок на лизинговия договор и застраховка „Гражданска отговорност“ (застраховката е безплатна за клиенти на УниКредит Булбанк).“

„Покрили сме и риск, който често притеснява шофьорите – да не предвидят правилно спирките за зареждане и да остане електрическият им автомобил без заряд. За такива случаи имаме включени специално покритие за репатриране на автомобила до най-близката зарядна станция и 24/7 помощ в случай на застрахователно събитие, в това число подпомагане на място при завеждане на щети. Закупуването на електрически автомобил има и друг позитив - обезпечава своя собственик с възможност за паркиране в центъра на големите градове без такси, а знаете че това традиционно са зони с платено и трудно паркиране, особено за по-дълъг интервал от време “, допълва Андонов.

Електромобилите не са единствената зелена линия, по която работят банката и нейните дъщерни дружества.

„Имаме и цялостна застрахователна програма за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Конкретно в тази област управляваме застраховките на близо 300 мегавата от всички видове възобновяема енергия. Застраховките са сключени както със застрахователи на българския пазар, така и с водещи международни компании, тясно специализирани в осигуряването на покритие за соларни паркове, ветрогенератори и ВЕЦ-ове.

Инвестирането във възстановяването и опазването изискват значителни ресурси. Ние се стремим да подкрепяме нашите клиенти, общности и партньори с подходящи ESG (екологични, социални и управленски) решения и продукти. Освен това, нашата програма за банкови дейности със социално въздействие е предвидена да финансира компании със социална мисия и такива с ясна ESG ориентация. Усилено насърчаваме нашите клиенти и партньори да споделят техните идеи за устойчивост, за да подпомагаме техните потребности на всички пазари, на които работим.“

Неразделна част от основната стратегия на Групата УниКредит е устойчивото финансиране. Интересна е информацията отново според BloombergNEF, че през 2022 г. електрическите автомобили от всякакъв тип – леки, бусове, тежкотоварни, пътнически, двуколесни вече спестяват използването на над 1,5 милиона барела петрол на ден, което се равнява на близо 2% от общото търсене на пътно гориво. Тези числа ясно показват, че подпомагайки замяната на автомобили с ДВГ с електромобили, всеки потребител спестява част от своя реален екологичен отпечатък.

Чрез Зеления лизинг на УниКредит клиентите могат от една страна да получат комфорта и сигурността на традиционните автомобили, но от друга да имат отражение с дългосрочен положителен ефект за намаляването на въглеродния отпечатък върху околната среда. Така, заедно постигаме по-зелено бъдеще.

Във финала на нашето интервю Кристиян Андонов споделя с нас как лесно и бързо може да се сдобием с електрически автомобил:

„Стъпките за получаване на финансиране при нас са максимално опростени. Всичко, което клиентът е необходимо да направи е да:

  • Избере електрически автомобил в най-удобното за него дилърство;
  • Да се свърже с нас, за да получи оферта за лизинг на електромобили;
  • При потвърждение от страна на клиента, ние ще задвижим необходимите документи След одобряване на финансирането, ние регистрираме и застраховаме автомобила, а клиентът го получава.

Пълна информация за преференциалния зелен лизинг и условията за кандидатстване можете да намерите на сайта на УниКредит Лизинг.

Материалът е подготвен от Булевард България за УниКредит Лизинг ЕАД, дъщерно дружество на УниКредит Булбанк АД.


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни