Показателят за икономическото доверие за българската икономика с най-висок ръст от 5 години насам

Показателят за икономическото доверие за българската икономика с най-висок ръст от 5 години насам

Българските икономически агенти демонстрират широко базиран оптимизъм през януари, загатвайки за високата скорост, с която стопанството навлиза в 2018 г. Индикаторът ESI (Economic Sentiment Indicator – показател за икономическото доверие) за българската икономика отчете най-високия месечен ръст за последните близо пет години, достигайки най-високата стойност от октомври 2008 г. насам, показват данните на Евростат за януари. Нещо повече, всеки един от петте компонента на общия индекс (индустрия, услуги, потребители, търговия на дребно и строителство) отчете най-високата стойност от 2008 г. насам в първия месец на настоящата година, коментира екип „Икономически проучвания“ в новия коментар от серията „Индикатор на месеца“.

Оценките на анкетираните представители на отделни сектори на икономиката вещаят ново ускоряване в ръста на БВП (Брутен вътрешен продукт), който се стабилизира на нива от около 4% на годишна база през изминалите близо три години (виж графиката). Тази заявка е в синхрон с прогнозата на УниКредит Булбанк за ускоряване на реалния растеж до 4.4% през 2018 г. Вглеждане в детайла на данните за показателя на икономическото доверие показва, че стимулите за по-високия ръст на БВП, който може да се очаква в началото на 2018 г. ще дойдат от много посоки.

Графика: Очакванията на икономическите агенти са за ново ускоряване на растежа през следващите месеци

 

Източник: Евростат, Национален статистически институт, УниКредит Булбанк
*Данните за Показателя за икономическото доверие ESI за 1Q2018 и данните БВП за 4Q2017 са предварителни

 

Експортно-ориентираната част на икономиката продължава да е конкурентоспособна, както на пазарите в ЕС, така и на тези в трети страни, показват оценките на мениджърите в сектор индустрия. Поръчките към предприятията се оценяват на равнища, които са наблюдавани единствено през 2007 г. Това се потвърждава и от очакваните поръчки и обеми на производство за следващите три месеца, които също са на нива, които подсказват нова силна година за българската промишленост.

Задоволяването на нарастващото търсене ще изисква още инвестиции. Натоварването на мощностите в промишлеността се стабилизира на нива над 76% за второ поредно тримесечие, което е своеобразен рекорд. Първото тримесечие на 2007 г. е единственият период с резултат над 76% в историята на проучването, която може да се проследи до 1992 г. Липсата на свободен производствен капацитет, в комбинация с подобряването на финансовите условия и нарастващите печалби в икономиката, се очаква да доведат до ускоряване на инвестиционните процеси в производствения сектор, ако българските компании искат да продължат тенденцията от последните години на разширяване на пазарния си дял от глобалната търговия.

Инвестициите в строителството също ще добавят към растежа през 2018 г. Осигуреността с поръчки на строителните предприятия потвърждава това, след като оценките са за сключени договори за 7.2 месеца напред, което е най-високото равнище от 2003 г. насам. Зад този солиден резултат стои комбинация от по-високо търсене на жилищни, но също така офис, логистични и индустриални площи, както и завръщането към активна дейност на инфраструктурни проекти на публичния сектор, подкрепени със средства от ЕС.

Можем да очакваме и нови добри новини от пазара на труда. Мениджърите в секторите индустрия, услуги и строителство заявяват, че намирането на трудови ресурси никога не е било по-трудно. Логично, потребителите очакват ново понижение на нормата на безработицата през следващите 12 месеца, като това се отчита и в нагласите им за състоянието на икономиката и личните им финанси, които също се подобряват видимо през последните месеци.

Потреблението ще продължи да подкрепя растежа. Анкетираните домакинства ясно заявяват, че нагласите им към големи покупки (автомобил, ново жилище или ремонт на настоящето) са на нива над тези от пиковите стойности преди десетилетие. Подобно отношение може да се наблюдава и към продажбите на дребно на стоки с дълготрайна употреба (техника, облекло, стоки за бита и др.), където данните за 2017 г. показват нарастване от 9.8% на годишна база при едва 3.6% общо за всички продажби на дребно.

Всичко това e предпоставка за екип „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк да са оптимисти за скоростта и структурата на икономическия растеж в началото на 2018 г. Добавянето на инвестициите към факторите, които ще подкрепят ускоряването на темпа на нарастване на БВП през настоящата година ще спомогне и за повишаване на устойчивостта на икономиката в средносрочен план, показва още коментарът на икономистите в най-голямата българска банка.

 


За серията „Индикатор на месеца“

„Индикатор на месеца“ е инициатива на икономистите на УниКредит Булбанк от началото на 2017 г. Всеки месец те избират най-значимия според тях показател за актуалната икономическа обстановка и ще представят анализ за неговата динамика и влияние.  Екипът „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк е носител четири пъти на приза за най-точна прогноза от международния доставчик на икономически анализи и прогнози Consensus Economics. От 2014 г. до 2017 г. в конкуренция с редица местни и международни частни анализаторски звена, наградата им беше присъждана за точността на прогнозите за растежа на икономиката (БВП) и за индекса на потребителските цени (ИПЦ).


Никола Георгиев

Екип Икономически проучвания

Икономист

Ojlpmb/S/HfpshjfwAVojDsfejuHspvq/Ch

Вижте всички статии от Никола Георгиев


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни