От серията „Индикатор на месеца“: Българският износ е обречен на силен ръст и през 2017 г.

От серията „Индикатор на месеца“: Българският износ е обречен на силен ръст и през 2017 г.

Износът на стоки и услуги имаше решаваща роля за възстановяване на българската икономика от Глобалната финансова и икономическа криза. В значителна степен, каналът на външното търсене беше в основата на ускоряването на икономическия растеж у нас до сегашните му нива (среден ръст от 3.5% на годишна база за последните девет тримесечия). Положителните ефекти от тези резултати изиграха ключова роля за повишаването на заетостта (достигнала рекордните 73.8% през 2016 г.) и доходите в страната.

Показателно е изменението, което е постигнато в обема на българския износ за периода от средата на 2008 г. до края на 2016 г. Разликата е значителна - 39%, като особено важна роля за този ръст има износът на стоки. Той нараства с впечатляващите 60.1% за същия период.

Графика: Износът на български стоки и услуги[1] отчита изпреварващ ръст над глобалната търговия със стоки[2]

Източник: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Национален статистически институт, УниКредит Булбанк

Тези изключителни резултати са следствие от високата конкурентоспособност на българските износители. Историческите данни показват, че българският стоков износ нараства с темпове, които изпреварват увеличението на глобалната търговия със стоки в почти всички години от началото на XXI в. (виж графиката). Нещо повече, в конкретни периоди предимството в полза на българския експорт е значително.

Освен, че по този начин може да се проследи силната конкурентна позиция на българските износители, то също така става ясно, че пазарният дял от глобалната търговия расте устойчиво.

Настоящата година няма да направи изключение от тази тенденция. Силното икономическо възстановяване на ключовите ни търговски партньори в евро зоната, за където е насочен близо 50% от българския стоков износ, ще са основен двигател за нарастващото външно търсене към пазарите от региона на Централна и Източна Европа. В допълнение, глобалната търговия е на път да достигне най-бързото си нарастване от 2011 г. насам, съдейки по данните за първото тримесечие на 2017 г. и силната възходяща тенденция, в която се намира показателят.

Историческите връзки показват, че повишеното външно търсене се прехвърля с известно забавяне върху българския износ. Това ни кара да очакваме ускоряване на растежа на показателя в рамките на годината от сегашните му нива от около 6% на годишна база до стойности, които са по-близки до 7%. В по-голяма степен, този ефект би трябвало да се наблюдава при стоковия износ. Не е изключено той да отбележи и двуцифрени темпове на увеличение в реално изражение с всички последващи положителни отражения върху икономиката.

Останалите анализи на екипа може да видите в сайта на УниКредит Булбанк.


За серията „Индикатор на месеца“

„Индикатор на месеца“ е инициатива на икономистите на УниКредит Булбанк от началото на 2017 г. Всеки месец те избират най-значимия според тях показател за актуалната икономическа обстановка и ще представят анализ за неговата динамика и влияние.  Екипът „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк е три пъти носител на приза за най-точна прогноза от международния доставчик на икономически анализи и прогнози Consensus Economics. През 2015 г. през 2017 г. в конкуренция с редица местни и международни частни анализаторски звена, наградата им беше присъдена за точността на прогнозите за растежа на икономиката (БВП) и за индекса на потребителските цени (ИПЦ).


Никола Георгиев

Екип Икономически проучвания

Икономист

Ojlpmb/S/HfpshjfwAVojDsfejuHspvq/Ch

Вижте всички статии от Никола Георгиев


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни