Индикатор на месеца: Заетостта навлиза със силна инерция в 2017 г.

Индикатор на месеца: Заетостта навлиза със силна инерция в 2017 г.

Силен финал на 2016 г. и значителна натрупана инерция за 2017 г. по отношение на броя на наетите лица в България отчита екип „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк. Тенденцията се очертава на база данните за годишното изменение в броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение  за последното тримесечие на изминалата година, публикувани от НСИ. Индикаторът отчита повишение от 2% на годишна база за цялата 2016 г., което е значително ускоряване от темповете на растеж на заетите лица в сравнение с 2015 г. (едва 0.7%).

Графика: Очаквания за пазара на труда

Източник: Евростат, Национален статистически институт, УниКредит Булбанк

Според икономистите на УниКредит Булбанк тенденцията за увеличаване на броя на заетите ще бъде устойчива и това се подкрепя от няколко фактора. Структурата на наетите на трудов договор показва, че растежът обхваща различни сектори и не се движи от еднократни фактори или прегряващи индустрии.

Секторите на икономиката, ориентирани към външното търсене,  отчитат изпреварващ ръст в броя на наетите (2.8% за 2016 г.). Това потвърждава високата конкурентоспособност на българските износители и дава повод да се очаква значително увеличение на заетите в краткосрочен план. Прогнозите на УниКредит Груп за ускоряващ се ръст на глобалната търговия през 2017 и 2018 г., в това число и с ключови за България търговски партньори в рамките на ЕС, ще дадат нов тласък за създаване на работни места в експортно-ориентираните сектори на българската икономика.

Очакванията за увеличаване на капиталовите разходи на правителствения сектор и ускорено усвояване на европейски средства ще доведат до увеличаване на поръчките за сектор Строителство, където бяха регистрирани едни от най-големите понижения в броя на наетите през 2016 г. (-4.7%). Преобръщането на този тренд ще подкрепи допълнително общите резултати на пазара на труда през 2017 г.

Набиращото скорост вътрешно търсене също ще представлява предпоставка за нарастване на броя на наетите. От 2017 г. този процес ще получи допълнителна подкрепа и от прогнозирания ускоряващ се ръст на кредита в икономиката, без това да застрашава макроикономическата стабилност, смятат икономистите на УниКредит Булбанк.

Позитивните фактори в българската икономика се потвърждават и от нагласите за заетостта сред мениджъри от различни сектори. Съществува силна връзка между индекса за нагласите за заетостта  и годишната промяна в броя на наетите на трудов договор (видно от графиката).

Очакванията на екип „Икономически проучвания“ са движението в синхрон да продължи и през 2017 г. и да доведе до още по-голямо намаляване на безработните. Към края на 2016 г. свободният трудов ресурс в българската икономика (сумата от броя на безработните и обезкуражените) се оценява на 378 000 души по данни от Тримесечното наблюдение на работната сила на НСИ.

Вижте тук пълния коментар на данните за наетите лица от екип „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк.

За серията „Индикатор на месеца“

„Индикатор на месеца“ е нова инициатива на икономистите на УниКредит Булбанк от началото на 2017 г. Всеки месец те ще избират най-значимия според тях показател за актуалната икономическа обстановка и ще представят анализ за неговата динамика и влияние.  Екипът „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк е три пъти носител на приза за най-точна прогноза от международния доставчик на икономически анализи и прогнози Consensus Economics. През 2015 г. в конкуренция с редица местни и международни частни анализаторски звена, наградата им беше присъдена за точността на прогнозите за растежа на икономиката (БВП) и за индекса на потребителските цени (ИПЦ).


Никола Георгиев

Екип Икономически проучвания

Икономист

Ojlpmb/S/HfpshjfwAVojDsfejuHspvq/Ch

Вижте всички статии от Никола Георгиев


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни