От серията „Индикатор на месеца“ на УниКредит Булбанк: 2017 г. започва с рекорден оптимизъм за пазара на труда

От серията „Индикатор на месеца“ на УниКредит Булбанк: 2017 г. започва с рекорден оптимизъм за пазара на труда

Нагласите в българската икономика за непосредствените перспективи пред пазара на труда са на най-високите си равнища от началото на кризата, показва коментар на екип „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк.

Очакванията за пазара на труда са избора за индикатор на месец януари на икономистите от банката. В началото на всеки месец те ще избират най-значимия според тях показател за актуалната икономическа

обстановка и ще анализират неговата динамика и влияние.

Коментарът е изготвен на база на данни на Евростат за януари 2017 г. В тях се обобщават очакванията на мениджъри от секторите „Промишленост“, „Услуги“, „Търговия“, „Строителство“ и представители на сектор „Домакинствата“ в редовна анкета. Обобщаващият показател[1] за очаквания баланс между наемане и освобождаване на работна ръка е в силна възходяща тенденция от началото на 2013 г., потвърждават и последните данни.

Регистрираният оптимизъм за перспективите пред заетостта се потвърждава и от най-разпознаваемия измерител за състоянието на пазара на труда у нас - нормата на безработицата[2]. Както е видно от графиката по-горе, реално отчетените данни за нормата на безработицата показват ясна тенденция да следват динамиката на обобщаващия показател за нагласите за пазара на труда.

Това е само една от причините икономистите на УниКредит Булбанк да бъдат оптимисти за продължаване на тенденцията от последните три години за ръст на заетостта и спад на безработицата и през 2017 г.
Останалите са:

  • Възстановяващата се икономика на ЕС;
  • Търсенето на все повече български стоки подкрепя ориентираните към местната икономика сектори;
  • Реализирани проекти в България с европейско финансиране и др.

Икономистите на банката прогнозират нов тласък за инвестиции в създаване на нови предприятия в България и разрастване на съществуващи. Причината е наблюдаваният все по-голям интерес на потребителите към български стоки и услуги.

Вижте пълния коментар на екип „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк.

[1] Коментираният показател е получен чрез осредняване на нагласите за пазара на труда на петте сектора спрямо теглата, които са определени на всеки от тях в общия индикатор ESI (Economic Sentiment Indicator), така както са формулирани от Евростат – Промишленост с 40%, Услуги с 30%, Домакинства с 20%, Търговия и Строителство с по 5%. Получената средно-претеглена стойност е изгладена чрез 3-месечна плъзгаща се средна.

[2] Нормата на безработицата представлява броя на безработните като дял от икономически активното население.

 

За серията „Индикатор на месеца“

„Индикатор на месеца“ е нова инициатива на икономистите на УниКредит Булбанк от началото на 2017 г. Всеки месец те ще избират най-значимия според тях показател за актуалната икономическа обстановка и ще представят анализ за неговата динамика и влияние.  Екипът „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк е три пъти носител на приза за най-точна прогноза от международния доставчик на икономически анализи и прогнози Consensus Economics. През 2015 г. в конкуренция с редица местни и международни частни анализаторски звена, наградата им беше присъдена за точността на прогнозите за растежа на икономиката (БВП) и за индекса на потребителските цени (ИПЦ).


Никола Георгиев

Екип Икономически проучвания

Икономист

Ojlpmb/S/HfpshjfwAVojDsfejuHspvq/Ch

Вижте всички статии от Никола Георгиев


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни