Темповете на икономически растеж ще се увеличат през 2013 г.

Темповете на икономически растеж ще се увеличат през 2013 г.

Темповете на възстановяване през 2013 г. ще се ускорят, тъй като на практика всички пречки, които задържаха растежа през 2012 г. са на път да загубят част от силата си. Кои са тези пречки и защо техният неблагоприятен ефект върху растежа ще отслабва през 2013 г.?

На първо място европейската дългова криза е в отстъпление, което доведе до коренна промяна на ситуацията на финансовите пазари. Бяхме свидетели на завръщане на инвеститорския интерес към развиващите се пазари, което вече предизвика значителен спад в рисковите премии и цената, на която българското правителство емитира нов дълг.

Капиталовите потоци обърнаха посоката си и сега наблюдаваме стабилен приток, след отчетеното през 2011 г. значимо изтичане на средства, движено от външния натиск за намаляване на задлъжнялостта. На практика всички компоненти на финансовата сметка се подобриха чувствително в хода на 2012 г. Най-важното на този фронт може би е, че изходящите капиталови потоци, насочвани през банковия сектор, отслабнаха до едва 0.6% от БВП за периода януари-октомври 2012 г., в сравнение с 4.5% преди година. Всичко това не само ще направи достъпа до нови кредити по лесен, но и ще позволи на натоварените с дълг компании да предоговорят по-лесно задълженията си с настъпващ падеж.

На второ място, естествените възстановителни сили на икономиката започват да се задействат. Какво означава това? Макар и бавно, частният сектор ще започне да увеличава капиталовите си разходи в определени сектори. Така след спад в четири последователни години от началото на кризата и след все по-ясните признаците за стабилизиране в хода на изминалата година, очаквам инвестициите за първи път да имат положителен принос към растежа през 2013 г. Разбира се, важна роля за това ще има и продължаващото подобряване на усвояването на средства от ЕС - фактор, без който вероятно икономиката все още щеше да продължи да бъде в рецесия.

На трето място, инфлацията ще продължи да отслабва, а с това ще намалее и негативният й ефект върху покупателната способност на доходите. Инфлацията временно се ускори в средата на 2013 г. поради движено от еднократни фактори увеличение в цените на електрическата енергия и храните, което, според мен, има преходен характер и сравнително бързо ще отшуми към края на тази и началото на 2013 г.

И накрая, фискалната позиция на страната през 2013 г. няма да тежи на растежа. Това се случва за първи път след фискалното разхлабване от края на 2008 г. и първата половина на 2009 г., с което се направи опит да си смекчи ефектът на настъпващата криза. Фискалните параметри продължиха да се подобряват и през изминалата година, което ще позволи на България да направи през 2013 г. пауза в процеса на фискална консолидация, тъй като на този етап, предвид на фазата от икономическия цикъл, в който се намира икономиката, няма необходимост да се бърза и да се предприема допълнително фискално затягане. Така през следващата година ще се таргетира дефицит от 1.35% до БВП, при очакван от нас по-нисък дефицит за тази година - от порядъка на 1% от БВП.

Пълният текст на анализа можете да намерите в сайта на УниКредит Булбанк.



Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни