Кредитите за домакинства - анализ на изминалата година

Кредитите за домакинства - анализ на изминалата година

През 2012 г. се наблюдаваше основно приближаване на лихвените нива по ипотечни кредити в лева и евро и увеличаване на броя отпуснати ипотечни кредити в лева спрямо тези в евро.

Средният размер на ипотечните кредити намаля от 75 хил. лв. през 2011 г. до 68 хил. лв. през тази година. Това е резултат от продължаващите притеснения на хората относно финансовата им стабилност в следващите години, както и понижаване на цените на имотите. Високата безработица и ниските доходи подтикват хората да са предпазливи и да избягват прекомерна задлъжнялост.

През 2012 г. се запази средният срок, за който се теглят ипотечните кредити - 22 г. Поради по-ниските доходи у нас, голяма част от клиентите продължават да теглят кредитите си за дълъг период, за да облекчат месечния си бюджет с по-ниски месечни вноски.

През тази година наблюдаваме запазване на средния размер на изтегления потребителски кредит в размер на 12 500 лв., както и средно на срокът, за които той се изплаща – 8 години.

Въпреки че годината беше трудна, все пак отчитаме минимален ръст на ипотечните кредити спрямо 2011 г.

С раздвижването на пазара на имоти, голям интерес през 2012 г. се наблюдава при кредитите в евро с фиксирана лихва като нов продукт предлаган на пазара, следвани от кредитите с атрактивни плаващи лихвени проценти в лева. Фиксираната лихва в евро е предпочитан продукт от клиентите в условия на икономическа криза.

УниКредит Булбанк отчита нарастващ пазарен дял до 15.7%, с което утвърждава позицията си на лидер в кредитирането на клиенти. Отчитат се положителни годишни изменения с 0.5% в банкирането на дребно. Пазарният дял при кредитите на граждани и домакинства е в размер на 13.3% при годишен ръст на пазара от -1.3%. Пазарният дял на ипотечните кредити нараства с 0.6% и е в размер на 17.7% при годишен ръст на пазара от -0.3%.Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни