Ще засегнат ли климатичните промени счетоводната професия?

Ще засегнат ли климатичните промени счетоводната професия?

Вероятно този въпрос ви звучи абсурдно, но краткия отговор е да.

На срещата на върха на ООН по въпросите на изменението на климата -  COP26 бе съобщено за учредяването на Съвет за международни стандарти в сферата на устойчивото развитие - International Sustainability Standards Board (ISSB).

Целта му е да разработи стандарти, които да осигуряват прозрачно и сравнимо отчитане на климатичните промени. Новият борд следва да адресира глобалните екологични и социални предизвикателства днес, за да се оцени необходимостта от преразпределение на капиталa и да се осигурят положителните промени при вземането на управленски решения.

Съвета за международни стандарти в сферата на устойчивото развитие ще се състои от 14 членове и ще е базиран във Франкфурт, като ключови функции ще се осъществяват в Монреал, а офиси в Лондон и Сан Франциско ще осигуряват допълнителна техническа подкрепа.

Първите предложения за стандарти се очакват в рамките на следващата 2022 година.

Това развитие представлява уникална възможност за счетоводителите да подпомогнат инвеститорите, икономиките и общественото като цяло, категорична е Хелън Бард, изпълнителен директор на  международната асоциация на сертифицираните счетоводители, ACCA.

Новият борд ще работи в тясно сътрудничество със Съвета за международни счетоводни стандарти (IASB), за да осигури съвместимост между двата вида стандарти.

Акционерите се нуждаят от информация не само за печалбата, но и за това на каква цена е постигната тази печалба, или казано по-друг начин, каква е стойността на бизнеса отвъд печалбата. Всички знаем, че само това, което може да бъде оценено, може да бъде управлявано.

Въпреки, че не съществува единна дефиниция за корпоративната социална отговорност, тя най-общо може да се определи като бизнес практика, която допринася за постигане на устойчиво развитие на света. Определението за устойчиво развитие на света е еднозначно: устойчиво развитие е това развитие, при което всяко поколение удовлетворява своите нужди така, че да не се прави компромис с възможността бъдещите поколения да удовлетворяват своите нужди.

И ако в деня на Счетоводителя решите да запомните едно число, то нека е  – 1.5, това е горната граница, в градуси, на допълнителното повишаване на световната температура, под която трябва да останем и това е отговорност не само на бизнеса, но и на всеки един от нас .

Честит празник на счетоводната професия!


Виолета Китанова

Главен счетоводител на Уникредит Лизинг

Вижте всички статии от Виолета Китанова


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни