Ангажиментът на УниКредит към възстановяване на околната среда

Ангажиментът на УниКредит към възстановяване на околната среда

Десетилетието на ООН определи 10 действия, с които можем да подпомогнем възстановяването на световната екосистема. Ето как УниКредит се ангажира да подпомогне всяко от тях.

1. Разрешаване на глобалното придвижване 

Глобалният диалог и сътрудничество са ключови фактори за развитието на екологичната устойчивост. В УниКредит се ангажираме да поемем нашата част от прехода към нисковъглероден и по-устойчив свят. В съответствие с това, ние се гордеем, че сме основен партньор на срещата на високо равнище за изменението на климата, която ще се проведе в съгласие с бъдещата 26-а конференция на страните в Глазгоу този ноември.   

2. Инвестиране във възстановяване

Възстановяването и опазването изискват значителни ресурси. В УниКредит ние продължаваме да подкрепяме нашите клиенти, общности и партньори с подходящи ESG (екологични, социални и управленски) решения и продукти. Освен това нашата програма за банкови дейности със социално въздействие е предвидена да финансира компании със социална мисия и такива с ясна ESG ориентация.

3. Създаване на точните стимули

Нашата ESG стратегия се базира на конкретни цели и ключови показатели за изпълнение, тъй като ние работим за последващо внедряване на устойчивост в бизнеса и намаляване на нашето собствено въздействие върху околната среда. През 2020 г. УниКредит постигна намаляване на емисиите на парников газ с 60% в сравнение с 2008 г., с което се доближи до своята дългосрочна цел за редукция на емисиите с 80% до 2030 г. Освен това ние развиваме според предварителния план нашата програма за намаляване използването на хартия, предвиждаща пълното ѝ премахване до 2023 г. До 2023 г. цялата пластмаса за еднократна употреба ще бъде премахната от столовите и зоните за почивка в нашите сгради и цялата консумация на електричество в Италия, Германия и Австрия ще идва от възобновяеми източници.

4. Приветстваме лидерството

Приветстваме и насърчаваме дейностите, свързани с устойчивостта в цялата Група. Добър пример за това е подпомагането от УниКредит на екомаратона Keep Clean & Run в Деня на Земята, свързан с колективно усилие за почистването на околната среда на изоставени сметища, както и нашето сътрудничество с Treedom за създаването на гора на УниКредит от близо 90000 нови дървета.

5. Промяна на поведението

Устойчивостта е част от нашата ДНК, което означава, че ние непрекъснато ангажираме колегите си и увеличаваме осведомеността по ESG темите чрез нашата устойчива общност на групово ниво на нашата вътрешна социална медия. В Германия нашата банка беше първата, която стартира програма за експерти по устойчиво финансиране, предвидена да предостави специализирано обучение на нашите служители в широк мащаб, подобни програми бяха разработени и на други наши пазари. 

6. Инвестиране в проучвания 

Изисква се сериозен обем от проучвания и инвестиции, за да се определят най-добрите практики за възстановяване на нашата планета. За да помогне за увеличаването на колективните усилия в тази посока, УниКредит участва в няколко институционални и международни работни групи, ангажирани да ръководят движението към устойчивост, включително работната група по финансови оповестявания, свързани с климата, принципи за отговорно банкиране и бизнес в ОИСР като съюз, който стимулира приобщаващия растеж. 

7. Изграждане на капацитет  

Докато хиляди инициативи по запазване и възстановяване са вече в процес на развитие, ESG сферата остава сложна и изисква данни и анализи, за да бъдат взети информирани решения. Няма едно решение за всяка възможна ситуация. Като разчита на устойчивите експертни познания на нашия финансов сектор, УниКредит създаде екип за консултиране за устойчиво финансиране, ангажиран с консултирането на клиенти във връзка с ESG финансирането.

8. Приветстване на култура на възстановяване  

Артисти в целия свят работят все по-осъзнато по каузата за устойчивостта на околната среда и УниКредит продължава своята дълга традиция за подкрепа на изкуствата и културата като фактори за устойчиво развитие на нашите общности. Подкрепяме организации с нестопанска цел, насърчаваме културното развитие на млади студенти и изследователи, подпомагаме спорта и физическата дейност и отделяме наши ресурси и инфраструктура в услуга на общностите, които имат нужда от подкрепа в извънредни ситуации.  

9. Да градим в следващото поколение

Бъдещите поколения ще бъдат най-засегнати от разрушаването на нашите екосистеми. Също те биха могли да се възползват най-много от възстановяването на екологичното равновесие. Затова тяхното мнение трябва да бъде чувано.  За да сме сигурни, че това ще се случи, УниКредит състави своя Millennial Board от служители на възраст от 22 до 32 години, създаден, за да подлага на съмнение предварително възприетите модели и да повишава информираността на новото поколение. 

10. Слушаме и учим 

Възстановяването и опазването на околната среда са неизменно свързани с нашите съвместни усилия. Колкото повече се слушаме един друг и се учим от големите инициативи, които организираме, толкова по-голямо развитие можем да отбележим заедно. Насърчаваме нашите колеги да споделят техните идеи за устойчивост и да останат ангажирани в нашия подход да бъдем близо до нашите общности, за да подпомагаме техните потребности на всички пазари, на които работим.  


Източник: #OneUniCredit

#OneUniCredit е дигитална платформа с актуална и полезна информация, която да помогне на всички да се справим с настоящите предизвикателства.


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни