Отбелязваме Световния ден на околната среда с правилните действия за опазването на нашата планета

Отбелязваме Световния ден на околната среда с правилните действия за опазването на нашата планета

На 5 юни отбелязахме Световният ден на околната среда, който тази година маркира началото на Десетилетието на ООН за възстановяване на околната среда. Това е глобалният призив към действия за предотвратяване на разрушаването на екосистемите в световен мащаб. Начело в тази инициатива са Програмата на ООН за околната среда и Организацията за прехрана и земеделие. Кампанията започва с мисията да преобразуваме, пресъздадем и възстановим околната среда и да предприемем конкретни промени в ежедневните си действия. В десетилетието на ООН са определени 10 действия, които да помогнат за възстановяването на глобалната екосистема. Вижте как УниКредит е ангажирана в изпълнението на всяка една от тях.

Даваме гласност и взимаме участие в едно глобално движение

Глобалният диалог и сътрудничество са ключови за стимулиране на екологичната устойчивост. В UniCredit сме ангажирани да играем своята роля в прехода към нисковъглероден и по-устойчив свят. В съответствие с това ние се гордеем, че сме главен партньор на Световната среща по въпросите на климата (COP), която съпътства Конференция на ООН за изменението на климата (COP26) в Глазгоу този ноември.

Инвестираме във възстановяването на околната среда

Възстановяването и опазването изискват значителни ресурси. В UniCredit ние продължаваме да подкрепяме нашите клиенти, общности и партньори със съответните екологични, социални и управленски (ESG) решения и продукти. Освен това, нашата програма за Банкиране със социално въздействие се ангажира да финансира компании със социална мисия и такива с ясна ESG ориентация.

Задаваме правилните стимули

Нашата ESG стратегия се основава на конкретни цели и измерители, като работим за по-нататъшното вграждане на устойчивост в бизнеса и минимизиране на собственото ни въздействие върху околната среда. През 2020 г. УниКредит постигна целта за 60% намаление спрямо емисиите си на парникови газове спрямо 2008 г. с дългосрочната цел за намаляване с 80% до 2030 г. Ние също сме на прав път с нашата програма за безхартиен офис с цел да бъдем напълно безхартиени до 2023 г. Освен това до 2023 г. цялата пластмаса за еднократна употреба ще бъде премахната от столовете и зоните за почивка в сградите на УниКредит, а цялото потребление на електроенергия в офисите ни в Италия, Германия и Австрия ще идва от възобновяеми източници.

Допринасяме във водещите дейности

Действията, подкрепящи устойчивостта, се подпомагат и насърчават в цялата банкова група на УниКредит. Чудесен пример за това е подкрепата на УниКредит за екомаратона Keep Clean & Run по време на честването на Деня на Земята, насочен към колективни действия за почистване на околната среда от изоставени боклуци, както и нашето сътрудничество с Treedom за създаването на гората на УниКредит от около 90 000 нови дървета.

Непрекъснато се развиваме

Устойчивостта е част от нашето ДНК, което означава, че ние постоянно ангажираме колеги и повишаваме осведомеността относно ESG темите. Например чрез нашата общност за устойчивост в цялата група в нашите вътрешни социални медии. Освен това в Германия ние сме първата банка, която стартира програма за експерти по устойчиво финансиране, за да осигурим специално обучение на нашите служители в широк мащаб. Продължаваме да проучваме възможността за подобни програми и на другите ни пазари.

Инвестираме в проучвания

Необходими са значителни изследвания и инвестиции, за да се идентифицират най-добрите практики за възстановяване на нашата планета. За да подпомогне ускоряването на колективните усилия в тази посока, УниКредит участва в няколко институционални и международни работни групи, ангажирани да стимулират напредъка в устойчивостта: Работната група по финансовите оповестявания, свързани с климата, Принципи за отговорно банкиране в партньорство с ООН и коалицията Бизнес за приобщаващ растеж на Организация за икономическо сътрудничество и развитие.

Изграждаме капацитет

Докато хиляди инициативи за опазване и възстановяване са вече в ход, ESG активностите все още остават сложни и изискват данни и прозрения, за да се вземат информирани решения. Няма универсално решение, подходящо за всички. Възползвайки се от нашия опит в устойчивия финансов сектор, УниКредит създаде Консултативен екип за устойчиво финансиране със специален мандат да консултира клиентите относно ESG финансирането чрез холистичен подход.

Допринасяме за културата на възстановяване

Художниците по света са все по-осъзнати за екологичната устойчивост и УниКредит продължава своята дългогодишна традиция да подкрепя изкуството и културата като двигатели на устойчивото развитие на нашите общности. Ние подкрепяме организации с нестопанска цел, насърчаваме културното развитие на младите студенти и изследователи, подкрепяме спорта и физическата активност и предоставяме нашите ресурси и инфраструктура в услуга на общностите, нуждаещи се от подкрепа поради извънредни ситуации.

Градим следващото поколение

Бъдещите поколения ще бъдат най-засегнати от разрушаването на нашата екосистема. Те също така имат най-голяма полза от възстановяването на околната среда. Това означава, че техните мнения трябва да бъдат чути. За да е сигурно, че това ще се случи, УниКредит създаде своя Mилениъл борд, съставен от служители на възраст от 22 до 32 години, работещи, за да предизвикат предварително замислените модели и да повишават информираността за вижданията на новите поколения.

Вслушваме се и се учим

Възстановяването и опазването на околната среда е свързано със съвместна работа. Колкото повече се учим от големите инициативи, които се провеждат, толкова повече напредък можем да постигнем заедно. Ние насърчаваме нашите колеги да споделят своите идеи за устойчивост и да останат близо до нашите общности, за да подкрепят техните нужди на всички пазари, на които работим.


Източник: #OneUniCredit

#OneUniCredit е дигитална платформа с актуална и полезна информация, която да помогне на всички да се справим с настоящите предизвикателства.

 


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни