3 причини защо правенето на добро е добро и за бизнеса

3 причини защо правенето на добро е добро и за бизнеса
  • Календар икона 07 юни 2021
  • Око икона 855
  • Етикет икона

Международната финансова корпорация (IFC) установява, че компаниите, поели екологични и социални ангажименти, надминават подобните на тях бизнеси с 2,1% по отношение на възвръщаемостта на собствения капитал. Ето три причини, поради които правенето на добро носи ползи и как нашата Група предприема стъпки за тяхното осъществяване.

По-устойчив бизнес успех в дългосрочен план

Организациите, които се фокусират върху разрешаването на екологичните, социалните и управленските (ESG) проблеми, се представят по-добре, тъй като имат по-ниска цена на капитала и по-добър рисков профил. С други думи, те са склонни да бъдат по-печеливши и могат да преодолеят неочакваните бури по-добре от конкурентите си. Тази година UniCredit ще участва в няколко значими глобални ESG събития, за да отстоява дългосрочните цели на Групата за устойчивост и ще сподели най-добрите практики с други играчи в бранша.

Нови възможности

Инвестициите в проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници допринасят дори и за ниските нива в една компания. Чрез финансиране в ESG политики възможностите за растеж като достъпа до нови пазари, увеличаването на търговските предложения към текущи клиенти, пазарното обособяване, ниския кредитен риск, подобрената сила на портфолиото и увеличената стойност на бранда допринасят за финансовите печалби. В УниКредит заставаме зад Парижкото споразумение и продължаваме да работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти в преминаването към нисковъглеродна икономика, за да постигнем техните енергийни цели за по-добре работещ свят.

По-високи иновации

Компании, изпълняващи ESG целите си, по-умело преодоляват значителните организационни рискове, като в същото време добавят допълнително стойност в обслужването на техните потребители и приходните им потоци. В УниКредит устойчивостта е част от нашето ДНК и нашата цел е да постигнем пълен интегритет на ESG маркерите в целевите активности на банката. Ние се държим отговорни, използвайки прозрачни и проницателни ESG метрики, за да проследяваме и да споделяме прогреса и да намираме иновативни решения.

Източник: #OneUniCredit

#OneUniCredit е дигитална платформа с актуална и полезна информация, която да помогне на всички да се справим с настоящите предизвикателства.


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни