Екологичните, социални и управленски фактори в културата и стратегията ни за създаване на дългосрочна стойност

Екологичните, социални и управленски фактори в културата и стратегията ни за създаване на дългосрочна стойност

След публикуването на интегрирания отчет на УниКредит през 2020 г. Роберта Марачино, Директор „Стратегия за екологичните, социалните и управленските фактори и банкиране с въздействие“ в УниКредит (Head of Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) Strategy and Impact Banking), обяснява как екологичните, социалните и управленските фактори се включват в нашата култура и стратегия за създаване на дългосрочна стойност.

Като имаме предвид нарастващата значимост на екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори, още по-подчертана поради тенденциите от 2020 г., настоящият Интегриран отчет различава ли се по някакъв начин от предишните?

Несъмнено. Тазгодишният отчет е подобрен по отношение на редица елементи: той е по-опростен и с повече визуални елементи и предоставя с по-голяма яснота стратегията за екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори и нейното навлизане в бизнеса. Освен това е по-фокусиран върху теми, свързани с климата, с начина за измерване на резултатите и ключовите показатели за изпълнение. Това са все основни теми за нас.

УниКредит вече играе важна роля по отношение на екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори като лидер в устойчивия финансов сектор. Освен това бихме искали да бъдем начело на социалната промяна и прехода към зелена икономика. Затова екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори трябва да бъдат изцяло включени в процесите ни за вземане на решения, свързани с нашия бизнес и операции. Това ни помага да отстояваме и разпространяваме нашите ценности, с които непрекъснато увеличаваме въздействието си върху общността.

Тазгодишният доклад не само показва, но и илюстрира графично нашето развитие и досегашен напредък в тази сфера, включително как сме отговорили на сериозните пазарни и социални предизвикателства през 2020 г.

Какъв е подходът на УниКредит към създаване на устойчивост чрез екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори?

Нашият фокус е върху създаването на съществена стойност за всички, които работят с нас, като предоставяме реални решения за техните реални потребности и по този начин градим стойност чрез нашия бизнес модел. Освен това, в сегашната променена ситуация, е изключително важно да изпълняваме своята роля при непрекъсната ангажираност да бъдем част от решението в по-широк мащаб.

Екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори ни помагат да постигнем всичко това винаги по устойчив и отговорен начин, в съответствие с нашия основен принцип „Да вършим правилните неща!“ Нашият подход е да подпомагаме клиентите си в прехода към нисковъглеродна икономика. Чрез нашите банкови дейности със социално въздействие подкрепяме и финансираме хора и организации в риск от финансово и социално изключване. В същото време имаме постоянен фокус върху разнообразието и приобщаването. Това са само част от примерите за това как ние изпълняваме своя ангажимент към управлението на промяната в обществото. По този начин допринасяме за реализирането на целите за устойчиво развитие на ООН.

Ако погледнем напред, какво следва за УниКредит от гледна точка на ангажиментите ѝ към екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори?

Все още имаме дълъг път пред нас като амбициите ни по отношение на развитието на екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори непрекъснато се увеличават. През 2020 г. ние постигнахме целите за намаляване с 60% на нашите емисии на парникови газове и за увеличаване с 25% на кредитите за енергийна ефективност за физически лица в Западна Европа. Тези резултати послужиха като отправна точка за поставяне на още по-амбициозни бъдещи цели. Отделихме повече от 225 млн. евро за банкови дейности със социално въздействие и се движим по план към изпълнението на нашата цел за предоставяне на 1 млрд. евро за финансиране със социално въздействие до 2023 г. Освен това ние потвърдихме нашия ангажимент за увеличаване на квотата на жените във висшето ръководство до 30% до 2023 г. като до края на 2020 г. изпълнихме тази цел с 15%.

Но още много предстои. Устойчивостта е част от нашата ДНК и ние вече работим върху увеличаването на нашите амбиции, заедно с бизнеса, за да бъдем готови в следващите 10 години да заемем ясна лидерска позиция по отношение на екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори.

 

Запознайте се с пълната версия на Интегрирания отчет на УниКредит за 2020 г.


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни