Искате да си откриете фирма. Какво е нужно да направите?

Искате да си откриете фирма. Какво е нужно да направите?

Стартирането на собствен бизнес е истинско предизвикателство. Стъпките, през които трябва да минете са много – да имате ясна идея какво искате да постигнете, да подсигурите финансиране, да имате изготвен бизнес план. В някакъв момент, за да финализирате всичко трябва и да впишете дружеството си в Търговския регистър. Какво точно е нужно да направите в тази стъпка, за да си откриете фирма, може да разберете в следващите няколко реда.

Подготовка на документи

Първата стъпка е подготовката на документите. Бихте могли да ги подготвите сами или да ползвате услугите на адвокат срещу заплащане на хонорар. Най-популярните търговски фирми в България са тези с ограничена отговорност – ЕООД и ООД. Разликата между двете е в хората, които притежават част от капитала. При ЕООД има един съдружник (едноличен собственик на капитала). При ООД учредителите трябва да са минимум двама като няма изискване да имат равни капиталови вложения. Документите, които трябва да подготвите в тези два случая са:

  • Учредителен акт, учредителен протокол и решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител за ЕООД;
  • Дружествен договор и протокол от общото събрание на съдружниците за ООД;
  • Спесимен на подписите, съгласие и няколко декларации по различни образци, съгл. изискванията на Търговския регистър, някои от които следва да бъдат нотариално заверени.

Трябва да определите и размера на капитала, като не е желателно той да бъде законовия минимум от 2 лв.

Откриване на набирателна сметка

След като определите с какъв капитал ще регистрирате своята фирма, трябва да го внесете по специална за тази цел сметка, която се нарича набирателна. Тя представлява банкова сметка, по която всеки съдружник внася своята част от капитала на дружеството. Може да я откриете във филиал на банката, като е добре да знаете, че банките спазват строги регулаторни рамки и ако някой от съдружниците и/или управителят е чуждестанен гражданин или чуждестранно юридическо лице, се провежда специално проучване. Също така за него се заплаща допълнителна такса и времето за решение е повече от 1 ден.

За откриване на набирателна сметка е необходимо предоставянето на учредителен акт и учредителен протокол за ЕООД и дружествен договор и протокол от общото събрание на съдружниците за ООД. Също така по образец от банката се предоставя въпросник, спесимен на подписите и се прави копие на документа за самоличност на съдружника/ците. Нужно е да получите договор и да вземете вносна бележка за внесения капитал. Разбира се, възможно е да се наложи предоставяне и на други документи предвид конкретния случай.

Посещение при нотариус

Следващата стъпка в откриването на фирма е посещението при нотариус, от където да получите нотариална заверка на част от документите, за които повече информация може да откриете в сайта на Търговския регистър.

Регистриране в Търговски регистър

Следващата стъпка е да регистрирате фирмата си в Търговския регистър заедно с извадените до момента документи. Това може да го направите както присъствено, така и онлайн. Имайте предвид, че обработката на документите отнема няколко дни и ако всичко е наред, накрая ще получите 9-цифрен код (ЕИК), който е уникален.

Откриване на разплащателна сметка

На финалната права остава единствено да актуализирате данните на фирмата в банката си и да промените набирателната сметка в разплащателна. Тук е моментът да уточните с вашия личен банкер дейността на бизнеса и бъдещите си намерения – как ще се разплащате с доставчици и клиенти, ще използвате ли банкова карта, какви парични потоци, разплащания и обороти ще минават през сметката, ще имате ли нужда от POS терминал и др. Той ще ви консултира кое е най-подходящото и практично решение за вас и бизнеса ви.

Не забравяйте, че едни от най-важните фактори за успешен и устойчив бизнес е финансовата култура, управлението на ресурсите и счетоводната отчетност. В дългосрочен план бихте могли да имате нужда от кредит за оборотни средства, инвестиционен кредит за покупка за актив, лизинг за покупка на машина, банкова гаранция за добро изпълнение и много други финансови продукти, които ще подкрепят и развиват бизнеса ви. Затова е важно в началото да изградите стабилна връзка и доверие със своя личен банкер и банка.

 

 


Красимира Атанасова

Продажби

Мениджър Бизнес клиенти

Красимира Атанасова е Мениджър Бизнес клиенти в УниКредит Булбанк. Работата ѝ е свързана с обслужване на бизнес клиенти в сегмент ‘‘Малки и Средни предприятия‘‘ и предлагане на пълната гама банкови продукти за юридически лица. Интересите ѝ са свързани с инвестиране, спестяване, управление на лични финанси и намиране на индивидуални решения. Участвала е в различни обучения за продажбени умения, личностно развитие и управление на лични финанси.
Завършила е ‘‘Стопанска логистика‘‘ в Национален Военен Университет ‘‘Васил Левски‘‘-гр. Велико Търново и ‘‘Корпоративни финанси‘‘ в Икономически Университет – гр.Варна.
В свободното си време обича да чете книги на тема психология и финанси, да спортува, да пътува в страната и чужбина и да наблюдава развитието на бизнеса в отделните отрасли.

Lsbtjnjsb/Boh/BubobtpwbAVojDsfejuHspvq/Ch

Вижте всички статии от Красимира Атанасова


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни