Дебитни vs Кредитни карти – начини на употреба

Дебитни vs Кредитни карти – начини на употреба
  • Календар икона 31 октомври 2016
  • Око икона 22875

Банковите карти в днешно време са важни колкото документите за самоличност. Те често са нашето спасение в магазина, в мола или зад граница.

За да не ни вкарват в преразход обаче, трябва да знаем предимствата и недостатъците на различните карти. За целта ще разгледаме основните разлики между дебитни и кредитни карти и ще опишем подробно какво е това овърдрафт.

Основната разлика между дебитна и кредитна карта е, че при първата разполагаме с наши средства, а втората е вид кредит, отпуснат ни от банката.

Дебитна карта си вадим най-често, за да ни превеждат заплатата или за да разполагаме с достъп по всяко време до своя сметка в банка. Кредитната карта си заявяваме, ако имаме нужда от допълнителни средства.

По дебитната карта най-често не се плаща годишна такса, с изключение на Visa Classic, която е по-висок клас. Това значи, че се приема навсякъде по света и възможността да бъде отхвърлена от банкомат или ПОС терминал е много малка. Тази карта е с годишна такса от около 25 евро, но ако по същата сметка имаме издадена втора карта, да речем Master Card, месечната такса на втората отпада.

Всички други дебитни карти имат само месечна такса за обслужване, която варира между 1 - 1.5 лв.

Голямо предимство на дебитните карти на УниКредит Булбанк е, че те нямат такса за теглене на банкомати на банката в България и Европа.

Кредитната карта е друг вид разплащателен инструмент, който е добре да имаме при пътувания в чужбина.На някои места извън граница се приемат само кредитни карти. Кредитната карта е много полезна при пазаруване по време на промоции и почивки, когато имаме нужда от средства, а до заплата има още време. Често, когато правим резервации, търговците искат да са убедени, че клиентите ще могат да заплатят предоставените в аванс услуги. Кредитната карта се приема като кредитно доверие от страна на банката за клиента, което за търговеца значи, че доходите му са проследими и ясни.

Основните прилики и разлики между дебитна и кредитна карта може да видите в таблицата:

 

Факт е че, кредитната карта е много полезен инструмент, за да финансираме неотложните си нужди. Ако обаче не сме сигурни, че кредитната карта е нашето решение в момента, можем да се спрем на друг вариант - овърдрафт.

Овърдрафтът е кредит, който се отпуска от банката към дебитната ни карта. Той може да е в размер до 5 нетни работни заплати и за да ни бъде отпуснат, трябва да получаваме месечното си възнаграждение по сметка в банката. Ако имаме одобрен овърдрафт и в средата на месеца заплатата ни привърши, можем да започнем да теглим от него. В момента, в който ни преведат заплатата, тя автоматично покрива изхарчената сума. Добре е да имаме предвид, че при пътуване в чужбина овърдрафтът е неизползваем , ако дебитната карта бъде отхвърлена.

Лихвата по овърдрафта се определя на дневна база – тоест в рамките на месеца, ако изтеглим някаква сума пари и я възстановим след 3 дена, ще дължим лихва само за трите дена. Ако пък възстановим част от използваната сума, лихва продължава да се начислява само по остатъка й.

При кредитната карта, ако платим с нея онлайн или на ПОС терминал и възстановим цялата използвана сума преди края на гратисния период (за карти на УниКредит Булбанк той е 45 дни), не дължим никаква лихва по използваните средства. Ако обаче я използваме за теглене на пари от банкомат не само, че дължим такса за тегленето, но и спира да тече гратисният период по картата и върху изтеглената сума започва да се дължи лихва.

Олихвяването при кредитните карти също се случва на дневна база. Датата, до която следва да погасим задълженията си, за да не изпадаме в просрочие, е до 15-то число на месеца, следващ месеца на извършване на плащането. Това значи, чеако от 1 до 30 всеки месец правим плащания с кредитната си карта, до 15-ти следващия месец трябва да внесем минимум 3% от отпуснатия кредитен лимит (за карта с лимит 500лв., минималната вноска е равна на 15лв.) от сумата, за да не изпадаме в просрочие.

За да използваме банковите продукти по най-добрия начин, трябва да сме направили информиран избор.


Беатрис Николова

Управление „Връзки с обществеността и комуникации“

Cfbusjt/OjlpmpwbAVojDsfejuHspvq/Ch

Вижте всички статии от Беатрис Николова


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни