6 финансови термина, които най-често бъркаме

6 финансови термина, които най-често бъркаме

На всеки от нас се е случвало в един или друг момент да се запита как се пише дадена дума, било то в ежедневна кореспонденция или в официален текст. Когато се колебаем, най-добре е да използваме достоверни източници – правописен речник, да попитаме „чичо Google” (с голямо внимание към произхода на информацията) или най-добре службата „Езикови справки и консултации” към БАН.

Ето и някои от най-интересните и полезни думи от сферата на финансите или банкирането, за които често се замисляме:

комисиона – думата се използва най-често като съществително име, в смисъл на възнаграждение при посредничество в търговска сделка. Пише се с едно „н“. Когато обаче искаме да използваме прилагателното име, думата се изписва с двойно „н“ – комисионна търговия, комисионна операция.

овърдрафт – думата е чуждица и идва от английското overdraft. В банковия свят това е термин за вид кредитиране – тогава, когато банката ни разрешава срещу съответна такса или лихва да похарчим повече пари, отколкото имаме разполагаеми в сметката си.

обръщение и обращение – и двете думи съществуват, но разликата в изписването им предопределя и различния им смисъл. Обръщение използваме когато говорещият адресира друг човек или група от хора: „Президентът направи официално обръщение.Обращение се използва главно във финансов контекст като обмяна на парични средства или в смисъл на оборот: „Монетата от 2 лева ще е в обращение в края на годината.“

анюитет – тази дума е от онези, които звучат „сложно“ на първо четене. Всъщност, отново е чуждица (произлиза от латински) и преводът буквално определя значението й – годишна вноска. В днешни дни, думата се използва във финансите в смисъл на равни парични потоци, които се изплащат на определен период от време.

възвръщаемост – и тази дума предполага да се замислим преди да я напишем, поради възможността да заменим „ъ“ с „а“. Правилното изписване е възвръщаемост. Употребата на думата е свързана с възможността на дадена инвестиция да генерира печалба.

обезщетение – проблемът тук може да се появи ако не внимаваме и пропуснем звучната съгласна „з“, която често не чуваме при произнасяне на думата.

длъжности и звания – хубаво е да показваме уважение, използвайки длъжността или званието на човека, към когото се обръщаме. Не винаги обаче трябва да използваме главна буква. Какво е правилото: длъжностите и званията изписваме с малка буква, тъй като не са собствени имена. Когато ги използваме в обръщение с прилежащото собствено име, отново изписването е с малка буква: "От името на Управителния съвет благодаря на Масимо за отличната работа с нас и приветствам Джакомо в България. Пожелавам им много лични и професионални успехи", коментира Левон Хампарцумян, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Когато обаче при адресирането длъжността или званието не е придружено от собствено име се изписват с главна буква: Уважаеми г-н Министър-председател, До Директора на…

Изводът е следният: ако се колебаете как се пише дадена дума, отделете време за проверка с надеждни източници. Много често справката и примерите към нея ще ви помогнат да запомните какво сте научили и да не се съмнявате за същата дума в бъдеще.

Използвани източници:

http://www.merriam-webster.com/dictionary

http://kaksepishe.com/


Мария Първанова

Управление „Връзки с обществеността и комуникации“

Nbsjb/QbswbopwbAVojDsfejuHspvq/Ch

Вижте всички статии от Мария Първанова


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни