Финансови услуги в модерната библиотека

Финансови услуги в модерната библиотека

„Финансови услуги в модерната библиотека“ се нарича проектът по програма „Глобални библиотеки – България“, който ще обучава русенци на основна финансова грамотност, използване на банкомати, кредитни и дебитни карти и др. Основен партньор е УниКредит Булбанк, а служители на банката ще проведат обученията на библиотекарите. Милена Пенева, директор на филиал Русе, разказва повече за инициативата.

Разкажете повече какво точно представлява проектът за финансово ограмотяване, в който УниКредит Булбанк ще участва като партньор на Русенската библиотека? Каква е връзката „банка-библиотека“?

Проектът е напълно иновативен за България и е насочен към повишаване на основната финансова грамотност сред населението. Чрез него се въвежда една услуга с практическа насоченост, полезна както за отделния човек, така и за общността. За да се отговори адекватно на нуждите на потребителите, проектът стартира с обучение на библиотекари от служители на УниКредит Булбанк. Целта е библиотечните служители да придобият компетенции за обучаване на общността в основна финансова грамотност. Tака мрежата обществени библиотеки ще улесни достъпа до информация, знания и електронни услуги в сферата на финансите.

Как планирате да протече обучението? На какво точно ще обучавате участниците в инициативата?

Обучението е пилотно и се реализира по проект ‚ Финансови услуги в модерната библиотека“ по Програма „Глобални библиотеки”. УниКредит Булбанк като основен партньор на участниците в Консорциума, подпомага организирането, планирането и реализирането на част от дейностите по грантовата схема на проекта. Ангажиментът на Банката като партньор по проекта се изразяват в осигуряване на квалифицирани обучители, изработване на програма за обучение на библиотекари, на целевите групи; изработване на план и дизайн за обученията, провеждане на обученията за библиотекари.

Каква е мотивацията на банката да се включи?

Целта на проекта е участниците в обучението да придобият умения да планират личните си финанси,умения за правилен избор на подходящ банков продукт, отговарящ на личните им нужди, да придобият навици и увереност при ползването на съвременни технологии и услуги, предлагани от финансовия сектор. Повишаването на финансовата култура сред населението ще способства за увеличаване ефективността на финансовия сектор, доверието в банките , качеството и иновациите в услугите, както и кръга от потенциални клиенти.

Какви са очакванията ви за развитие на програмата?

Очакваме по-мащабно развитие на проекта в посока реализиране на подобни инициативи не само в Русе и региона, но и в други райони на страната.

Каква е връзката на Бил и Мелинда Гейтс с този проект, каквато информация се появи в някои русенски медии?

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ е основана през 1994 година. Част от цялостната дейност на Фондацията е Програма „Глобални библиотеки“, която има за цел да работи за превръщането на обществените библиотеки в съвременни центрове за достъп до информация, знание, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки.

Програма “Глобални библиотеки – България“ е субсидирана от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” в размер на 15 милиона долара. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е една от целевите библиотеки.

Проектът „Финансови услуги в модерната библиотека“ се реализира по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти към Програма “Глобални библиотеки - България". Той е съвместна инициатива на Регионална библиотека Русе в партньорство с УниКредит Булбанк и RuseInfo.


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни