Депозит или инвестиция? Защо не и двете?!

Депозит или инвестиция? Защо не и двете?!

Депозит или инвестиция? Защо не и двете?!

Все по-актуални стават притесненията за спестяванията на населението в България. От една страна, икономическата и политическата конюнктура в световен мащаб остава нестабилна, въпреки сериозното подобрение през изминалите две години. От друга страна, очевидна е тенденцията за намаляване на лихвите по срочните депозити и превръщането им във все по-неатрактивен начин за запазване и увеличаване на спестяванията. Повечето от нас са изправени пред избора – сигурност (депозит), дори и на по-ниски нива на лихвен доход, или някаква степен на риск (инвестиция) с по-атрактивна доходност, но и с вероятност за загуба. Отговорът на този въпрос може да бъде в един хибриден продукт (и депозит, и инвестиция) – структуриран срочен депозит.

Структурираният депозит съчетава в себе си характеристиките на срочен депозит, като клиентът депозира определена сума - главница, която банката изплаща в края на срока на депозита заедно с начислената за периода лихва. Разликата се състои в това, че при структурираните депозити клиентът има възможност да реализира допълнителна доходност в зависимост от представянето на кошница от акции. Обикновено структурираните депозити са дългосрочни, с матуритет от 2 до 5 години, като има възможност и за по-кратки срокове. По време на срока на депозита банката начислява върху главницата лихва в минимален размер, която се изплаща независимо от допълнителната доходност. Не се позволяват вноски или тегления от и по депозита, а в случай че това се случи, депозитът се смята за нарушен и се дължи такса върху главницата на депозита.

Възможността за реализиране на допълнителна доходност зависи от представянето на инвестиционната компонента, т.е. от предварително дефинираните финансови активи. Допълнителната доходност не е гарантирана, но има потенциала да бъде значително по-висока от тази, която клиентът ще получи при срочните депозити.

Интересно е какво се случва с падежа на този вид депозит. Има два варианта – или инвестиционната компонента да има положителен резултат (т.е. кошницата от финансови активи да е с по-висока стойност от началната такава), или инвестиционната компонента да има нулев или отрицателен резултат (т.е. кошницата от финансови активи да е с по-ниска стойност от началната такава) В първия случай се получава лихва за срока на депозита в размер на 0,03% и допълнителна доходност върху главницата. В случай че допълнителната доходност е нула или е отрицателна, клиентът не получава такава, но запазва главницата заедно с изплатената лихва в техния пълен размер. Нещо като безрисков залог на мач – ако се познае кой отбор побеждава, се получава доходът, ако ли не, просто се връщат парите!

Важно е да се отбележи, че такъв депозит периодично се прави за частни клиенти на УниКредит Булбанк, като минималната сума за участие (когато е наличен такъв депозит) е 10,000 евро или долара.

Интересен факт е че може да се структурира подобен депозит за един единствен клиент, но тогава минималната сума за участие е 500,000 евро или долара. В този случай, клиентът може да избере срок, валута, както и финансовите активи в кошницата, определяща допълнителната доходност.

При нужда от страна на клиента, банката оказва съдействие при структурирането на депозита, като на база на неговите предпочитания за срок, валута, финансови инструменти и пазари му предоставя набор от предложения, от които той може да избира.

В заключение, този вид депозит е една добра алтернатива за диверсификация на спестяванията, като предлага едно различно стойностно предложение.

Божидар Божков

Старши мениджър Инвестиционна стратегия и продукти

Управление Частно банкиране

cpkjebs/cpklpwAvojdsfejuhspvq/ch


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни