Ясна Мандац

Главен финансов директор и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

yasna-mandats-thumbnail.jpg

Ясна Мандац има богат опит в областта на финансите и управлението на риска. Тя се присъединява към Загребачка банка през 1997 г. и след като заема няколко мениджърски позиции, тя става Финансов директор през 2005г. Впоследствие  е била директор на управление „Планиране, контролинг, бюджетиране и стратегии“, директор на управление “Управление на активите и пасивите“, директор на „Пазарен и операционен риск и валидации“. Ясна Мандац е сертифициран финансов аналитик (CFA). Тя е сред участниците в груповата програма за развитие UniFuture.