Цветанка Минчева

Директор Глобално банково обслужване и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

tsvetanka-mintcheva.jpg Цветанка Минчева започва своята кариера в банката през 2001 г. като стажант и оттогава е заемала различни търговски и мениджърски позиции в Дирекция Банкиране на дребно. Работи по проекта за интеграция на трите банки от групата на УниКредит и множество други проекти  в сферата на банкиране на дребно, ИТ и организация. 

От 2007г. Цветанка Минчева работи върху разработването и развитието на алтернативните канали в банката. Допринася и има водеща роля в развитието на банкиране на дребно, както и внедряване на иновации в различни сфери на банката. 

От септември 2013 г. до края на 2017 г. е директор Банкиране на дребно и член на УС в УниКредит Булбанк.

Цветанка Минчева е директор Глобално банково обслужване от януари 2018 г.

Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес.

Цветанка Минчева е член на УС на Съвета на Жените в бизнеса в България и работи активно за подкрепата и развитието на дамите на мениджърски позиции.