Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Андреа Тониети

Изпълнителен директор, член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк и Директор Хора и култура

Андреа Тониети

Andrea Tognetti.jpg

Андреа Тониети е Изпълнителен директор, член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк и Директор Хора и култура. Той започва професионалната си кариера в групата на УниКредит през 2001 г. в звено „Планиране и контрол“ към Главния финансов директор на УниКредит Сървисиз, като в периода 2005-2012 г. заема длъжността директор.

След 10 години опит в областта на финансите, той продължава професионалното си развитие в управление Човешки ресурси в УниКредит Сървисиз, а от 2015 г. и в УниКредит, като заема различни позиции в области свързани с планиране, обучение и развитие на човешките ресурси, също така  възнаграждения и придобивки, като е заемал позиции на Старши бизнес партньор в Човешки ресурси и Мениджър „Човешки ресурси“.

Професионалният път на Андреа Тониети е свързан с развитие на експертни познания, работа с хора и изграждане на лидерски умения, със силен фокус върху финансите, човешките ресурси и обширния опит, придобит в международни проекти и среди. Богатият му международен опит е свързан с няколко страни - Италия, Австрия, Германия, Чехия, Полша, Унгария и България, с по-продължителни периоди на пребиваване в Италия и Унгария.

От 2018 г. е избран за Директор на управление „Човешки ресурси“ на УниКредит в Унгария, а от 1 ноември 2020 г. заема длъжността Директор на управление „Човешки ресурси“ на УниКредит Булбанк АД.

Андреа Тониети е дипломиран магистър по икономика и бизнес от Университета в Павия. Следдипломните му квалификации включват успешно завършени програми в Университет Бокони, Международен институт за развитие на управлението и Университет Корнeл.