Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Паскуале Джамбои

Член на Надзорния съвет

Паскуале Джамбои

Pasquale Giamboi.jpeg Паскуале Джамбои има над 40 години опит в банковата индустрия, като започва кариерата си през 1977 г. в Credito Italiano. По време на дългата си кариера в банковия сектор той е заемал ролята на член на Борда на директорите или член на Надзорния съвет на множество банкови и небанкови компании, в рамките на и извън УниКредит Груп, в Италия, Германия, Австрия, Украйна и България, където от януари 2011 г. е номиниран за член на Управителния съвет и ръководител на Дирекция Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк.
В момента Паскуале Джамбои е председател на Надзорния съвет на UniCredit Bank S.A. Румъния от април 2020 г., председател на Надзорния съвет на UniCredit Bank Словения от март 2019 г. и председател на Надзорния съвет на УниКредит Банк АД Баня Лука (Босна и Херцеговина) от октомври 2017 г.