Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Франческа Джордана

Член на Надзорния съвет

Франческа Джордана

Francesca Giordana.jpg  Франческа Джордана заема позицията Директор на „Реализация на проекти за трансформация“ в отдел на УниКредит Груп в Милано, Италия. Тя е част от новосъздадено функционално звено, чиято цел е да подпомага висшето ръководство при създаването и осъществяването на ключови стратегически проекти и проекти за трансформация (текущи проекти, сред които: мониторинг на дългосрочния план, програма на Групата за инициативи за ефективност, програма на Групата за премахване на хартията от клоновата мрежа, преглед на кредитния анализ и мониторинг, проект за контролни проверки от първо ниво за операционен риск в Италия).

Има магистър по Бизнес администрация с пълна стипендия от McKinsey & Co в бизнес университета Бокони в Милано, Италия, както и образователна степен по Икономика със специализация Финанси.