Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Алберто Девото

Председател на Надзорния съвет

Алберто Девото

alberto-devoto-big.JPG Алберто Девото се присъединява към групата на УниКредит през 1969 г. и в хода на професионалната си кариера заема различни длъжности с нарастващи отговорности и изискващи все по-високи професионални умения и квалификации: Заместник Мениджър на Кредито Италиано - Ню Йорк;  Генерален Мениджър на Кредито Италиано - Мадрид; Генерален Мениджър Кредито Италиано - Ню Йорк; Началник Управление „Големи корпоративни клиенти” в Кредито Италиано - Централното управление.

През 2001 г. е командирован в UniCredit Banca Mobiliare като Началник на Управление „Кредити”, а през 2002 г. е назначен за Началник Credit Underwriting в UniCredito Italiano - заместващ член в Кредитния комитет. През 2006 г. става Началник на Управление „Кредити” на UniCredit за Италия и Централна и Източна Европа.