Все по-често теглим потребителски кредити за рефинансиране на стари заеми или доплащане за жилище

По повод 10 години от създаването си дружеството за потребителско кредитиране УниКредит Кънсюмър Файненсинг представя 10 тенденции на пазара на потребителските кредити от 2006 г. до днес.

Финансовите услуги се промениха през последните 10 години. Дигитализацията на банковите услуги вече изисква адаптивност при кредитирането и индивидуален подход към всеки клиент. Преди 10 години продажбите на потребителски кредити чрез алтернативни канали не съществуваше, а в момента банкирането е немислимо без тях.

Планираните разходи в по-големи размери (ремонт, почивка, покупка на автомобил, жилище и др.) са основните предпоставки потребителите да търсят финансиране от своята банка.

Клиентите не искат да отлагат своите проекти и търсят достъпни начини за тяхното финансиране, но все пак има няколко фактора, на база на които вземат решение за кредитиране. Тези ключови фактори са както цената и нивото на обслужване, така и достъпността на продукта, лесната процедура по кандидатстване и времето, необходимо за сделката.

Като най-познат и използван продукт на силно конкурентен пазар, офертите по предлаганите потребителски кредити имат сходни параметри и условия.

За 2016 г. 86% от пазара на потребителски кредити в България е концентриран в 7 банки. В допълнение, продължава да расте броят на регистрираните в БНБ финансови институции и към юни 2016 г. те са над 170 (източник БНБ) .

Тези и някои нови тенденции открои дружеството за потребителско кредитиране на УниКредит Булбанк Кънсюмър Файненсинг в анализ на пазара на потребителското кредитиране в последните 10 години.

Потребителските кредити остават най-масовия продукт в кредитирането

Потребителските кредити са най-често срещаните и масово използвани кредитни продукти, предоставяни от банкови и небанкови финансови институции и обхващащи широк спектър от нужди на потребителите.

Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, отбеляза, че тегленето на потребителски кредит често решава най-важните и неотложни нужди за едно домакинство и спестява редица неудобства като искане на заем средства от приятел, търсене на поръчители и други. „Процедурата по предоставяне на потребителски кредити у нас е опростена, но все пак банките не дават кредити безразборно и банковият бизнес е много по-различен от този на фирмите за бързи кредити“, добави Хампарцумян. Според него регулациите в страната ни би трябвало да са такива, че да не стимулират появата на фирми за бързи кредити, работещи на ръба на закона.

Потребителското кредитиране нараства със стабилен темп и е добре развито в сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа основно поради три причини: макар и по-ниски в сравнение със средноевропейските, при българските заплати има малък, но траен ръст в годините; у нас има добре развитата конкурентна среда; има по-надеждна информация за кредитоспособността на клиентите в сравнение с други държави не само от региона, но и в Западна Европа“, посочи главният изпълнителен директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг Джакомо Волпи. Той отбеляза, че към днешна дата отпуснатите потребителски кредити в България са общо 12.7 % от БВП на страната, докато при повечето от останалите източно-европейски страни този процент е между 7 и 10 процента, което означава, че българският пазар на потребителски кредити е добре развит.

От 2006 г. до днес основните причини за взимане на потребителски кредити остават без промяна. Най-често българските потребители използват изтеглените средства за ремонт на жилището и обзавеждане, за покупка на автомобил втора употреба или рефинансиране на текущо задължение.

Борислав Генов, главен търговски директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг България, представи 10-те основни тенденции в потребителското кредитиране, оформили се на пазара през последното десетилетие. Той отбеляза, че тъй като потребителските кредити се теглят, за да могат хората да си позволят незабавно потребление на стоки и услуги, то развитието на този пазар реално подпомага растежа на БВП.

Оформила се тенденция: Рефинансирането на текущи задължения става все по-често с нов потребителски кредит

Предлагането на все повече продукти за рефинансиране на текущи задължения е нова тенденция на пазара на потребителски кредити. Това не е случайно и отговаря на все по-голямото търсене от страна на потребителите. Клиентите търсят оферти за рефинансиране с цел да обединят задълженията си и да плащат една вместо няколко месечни вноски (често пъти в различни банки или финансови институции), както и заради по-добрите финансови условия, които могат да получат със специалните оферти, ако рефинансират или обединят задълженията си. През 2015 г. над 50% от всички кредити имат за цел частично или цялостно погасяване на задължения.

Оформила се тенденция: Причина за взимане на потребителски кредит доплащане на покупка на недвижим имот

Раздвижването на пазара на имоти в последната година засили търсенето за възможности за финансиране. Често пъти клиентите използват собствени средства, но използват потребителски кредит за доплащане на имота или за посрещане на най-належащите нужди по него.

След бума на ипотеки през 2006 и 2007 г. и вследствие на закона за тяхното подновяване на десетата година от подписване на договора, с цел да бъдат избегнати нотариалните такси и да бъде получена собствеността на имуществото, някои клиенти избират да изтеглят потребителски кредит, за да погасят предсрочно ипотеката. Това е възможно да се случи благодарение на високите суми на отпусканите потребителски кредити (50000 лв.)

Дигитализация в кредитирането

Продажбата на финансови продукти чрез алтернативни канали като on line и мобилни приложения става все по-разпространена през последните години.

Очакван или не, разцветът на финансовите услуги, достъпни през интернет, телефон и мобилни приложения, е факт. Чрез тях потребителите могат по-бързо и лесно да теглят кредити или да пазаруват на изплащане, да правят нареждания, да следят движенията по сметките си.

Оформила се тенденция: Всеки десети потребителски кредит преминава през алтернативни канали

Ако през 2006 г. продажбите на потребителски кредити чрез алтернативни канали не съществуваха, то към днешна дата всеки десети потребителски кредит преминава именно през тях.

Оформила се тенденция: Онлайн финансиране за покупки на стоки на изплащане

Развитието на онлайн бизнеса и нарастването на броя търговци, които го предлагат, провокира и предлагането на онлайн финансиране за покупки на стоки на изплащане. За 2016 г. те представляват над 7% от стоковите кредити, отпуснати от Уникредит Кънсюмър Файненсинг.

Насочването на клиентите от филиала и магазина към алтернативните канали следва естествената тенденция за дигитализация на пазара на финансови услуги.

Лихвите по потребителските кредити сега са на нивата отпреди кризата

След 2007 и 2008 г. , с настъпването на световната икономическа криза, се наблюдава рязък скок в лихвените нива по потребителските кредити (от 9,76% през 2007 г. до 13,48% за 2009 г.).

След този скок, се оформя тенденцията за плавно намаляване и към 2016 г. лихвите по отпуснатите потребителски кредити са отново на нивата от 2007-2008 г. Стабилизирането на икономическата среда стимулира предлагането на по-добри условия за клиентите и по-голямото търсене на кредити.

Нива на новоотпуснати банкови кредити

След пика на кредитиране през 2007 и 2008 г. последва много сериозен спад от 66%. През 2009 г. пазарът едва надхвърли 1млрд. и 700 млн. лева. За сравнение, през 2008 г. новоотпуснатите потребителски кредити са били на стойност над 5 млрд. лева.

Оформила се тенденция: През следващите години пазарът плавно се възстановява

Застраховката, неразделна част от предлаганата финансова услуга

Докато през 2006 г. предлагането на застраховка към финансовите продукти е по-скоро рядкост и се предлага от единици финансови институции, то днес клиентите сами търсят нейната сигурност и определят още по-голямото й предлагане на пазара.

Оформила се тенденция: Застраховките към кредитите имат различни покрития - от защита на кредитополучателите в случай на нетрудоспособност, безработица или смърт, до защита на закупените стоки от кражба или увреждане.

Стоковото кредитиране се развива със стабилен ръст всяка година

Потребителите сами търсят възможността за покупка на изплащане, което се дължи на достъпността на продукта и удобството в разсрочването на сумата на достъпни месечни вноски. По този начин дори непредвидените наложителни покупки са по-достъпни и предоставят на клиентите възможност за избор и по-добро качество. Средната продължителност на стоковите кредити не се променя драстично през последните десет години. До 2011 г. тя е средно 15 месеца, а от 2012 г. е 13 месеца. Няма голяма промяна и в средния размер на кредита – за последните пет години той не е надвишавал 750 лв.

Оформила се тенденция: За последните 5 години средната продължителност на стоковите кредити е 13 месеца, а средният размер кредита – около 750 лв.

Оформила се тенденция: В последните години (след 2011 г.) на пазара на стокови кредити започва да се предлага промоционалната оферта – 0% лихва. Тя е една от най-предпочитаните възможности за покупка на стоки на изплащане, през 2015 г. и настоящата 2016 г. всеки десети кредит е отпуснат с 0% лихва.

Смартфонът е най-търсеният продукт на изплащане за 2015 година и настоящата 2016

Както през 2015 г. , така и до момента, смартфоните са най-търсените продукти на изплащане. Услугите и приложенията, възможни за ползване чрез смарт устройствата, стават все повече и все по-достъпни, което обяснява голямото търсене и предлагане на този продукт.

Оформила се тенденция: Умните телефони изместиха останалите стоки

Заради цената (средно около 600 лв.), клиентите се възползват от възможността да ги закупят на изплащане . За разлика от тях, таблетите излизат на по-предни позиции в предпочитаните от клиентите стоки само през 2013 и 2014 г., достигайки до 6-та позиция, а към 2016 г. са на път да изпаднат от първите десет.

Можем да обобщим, че, без големи промени в класирането за последните десет години, стоките, които клиентите търсят да закупят на изплащане, са смартфоните, телевизорите, преносимите компютри, мебелите и бялата техника.

За УниКредит Кънсюмър Файненсинг в България

УниКредит Кънсюмър Файненсинг в България е лидер сред небанковите финансови институции по активи на кредитния пазар у нас. Дейността на дружеството е в две основни бизнес направления – предоставяне на потребителски заеми на индивидуални клиенти и финансиране на покупки на стоки в партньорски вериги магазини. Компанията е изцяло собственост на УниКредит Булбанк.

Допълнителна информация за медии:

УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и комуникации

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Мара Барева,тел. +359 (0) 2 9264 963 , nbsb/cbsfwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch