УниКредит и UNI Global Union подписват споразумение за укрепване на диалога върху човешките права

УниКредит обяви днес подписването на глобално рамково споразумение с UNI Global Union[1].Споразумението има за цел да промотира диалога между двете страни върху човешките права и основните трудови права на човека и да потвърди ангажимента на Групата към поддържането на най-високото равнище на международните стандарти в тази област. Споразумението се опира на предходни декларации, подписани от банката с Европейския работнически съвет на УниКредит (UEWC)[2].

Глобалното рамково споразумение бе подписано от главния изпълнителен директор на УниКредит Жан Пиер Мустие и генералния секретар на UNI Global Union Кристи Хофман на регулярна среща на Европейския работнически съвет на УниКредит, проведена на 22.01.2019 г.

Главният изпълнителен директор на УниКредит Жан Пиер Мустие отбеляза: В УниКредит вярваме, че „да работим добре означава и да правим добро“ и етичният начин на действие е ключова част от това разбиране. Нашият успех зависи от уважението: една демократична култура, която дава възможност на всеки и всички от нашите хора да действат активно и да добавят допълнителни ползи към нашия бизнес.

Генералният секретар на UNI Global Union Кристи Хофман каза: „Това споразумение поставя нов стандарт за начина, по който трябва да се държат нашите финансови институции - като поставят на почетно място правата на служителите и клиентите. УниКредит е от дълго време лидер във финансовите услуги и сега показва силна лидерска позиция като работодател и ангажимент към своите служители в цялата Група.” 

Рамковото споразумение представлява още една важна крачка по пътя на банката към трансформацията, който започна преди две години. Тя ще се прилага във всички дружества на Групата като съблюдава местните правни нормативи във всяка страна, в която работят дъщерни дружества на УниКредит. 

 

Документът покрива няколко сфери и освен това поема конкретни ангажименти по отношение на:

защитата на човешките права: в съответствие с Кодекса на поведение и общите екологични и социални принципи и при съблюдаване на насоките на ОН за бизнеса и правата на човека;

борбата със сексуалния тормоз, злоупотреби и насилие, включително текущия ангажимент за приемане на необходимите мерки за борба с риска от сексуален тормоз на работното място;

борбата с дискриминацията и насърчаването на разнообразието: с ангажимент за съвместно насърчаване на разнообразието и социалното приобщаване от страна на УниКредит и UNI, независимо от пола, възрастта, етническия произход, физическия статус или социалната ориентация - в борба с дискриминацията и подпомагане на служители със специални потребности през целия им професионален живот. 

Глобалното рамково споразумение включва и синдикалните права, подчертавайки, че УниКредит се ангажира да осигури позитивна работна среда с право на свобода на сдружаването и здравословен баланс между професионалния и личния живот в съответствие със съвместните декларации, подписани преди това с Европейския работнически съвет. Освен това има и раздел, посветен на непрекъснатото насърчаване на здравословната и безопасна работна среда и ангажимента на УниКредит за отговорни продажби.

Това споразумение отговаря на убеждението на УниКредит, че уважението и непоколебимото етично отношение са от съществено значение за гарантирането на устойчивостта на бизнеса.

Изпълнението на споразумението ще бъде съвместно контролирано от централното ръководство на УниКредит и UNI на срещи веднъж годишно, предвидени за дискутиране на прогреса по споразумението.

 

За УниКредит

УниКредит е успешна паневропейска търговска банка с опростена структура и с изключителна експертиза в корпоративното и инвестиционно банкиране, която предоставя уникална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на своята обширна глобална структура от клиенти: 26 милиона клиенти.


УниКредит предлага местен експертен опит и международно покритие и подпомага своите клиенти на глобално ниво като им предоставя несравним достъп до водещите банки на своите 14 основни пазара в своята европейска банкова мрежа: Италия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Унгария, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения и Турция. Като се опира на своята международна мрежа от представителни офиси и клонове, УниКредит обслужва клиенти и в други 18 страни по света.


[1] UNI Global Union е глобалнa синдикална федерация, която обединява синдикати в сферата на услугите - както национални, така и регионални. Тя представлява повече от 20 милиона служители от повече от 150 страни.

[2] През 2009 г. УниКредит подписа Съвместната декларация за равни възможности и недискриминация.

През май 2015 г. - съвместната декларация за отговорни продажби, която провъзгласява общи принципи и ръководни насоки в търговския подход на УниКредит и дефинира основните компоненти, чрез които те могат да бъдат споделени и спазвани: качество на продуктите, подход, фокусиран върху клиента, професионално развитие на служителите и организационно управление.

През 2017 г. е подписана нова съвместна декларация с Европейския работнически съвет на УниКредит във връзка с баланса между работата и личния живот, която още веднъж подчертава важността на уважението към нашите колеги.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch