УниКредит Булбанк дава шанс на младите хора за банкова кариера със Стажантска програма 2010

• Миналата година в програма се включиха 250 студенти и млади специалисти, 47 от тях вече работят в банката

И тази година УниКредит Булбанк продължава последователната си политика в обучението и развитието на студенти и млади специалисти и дава началото на Стажантска програма 2010.

През миналата 2009 г., независимо от намаленото търсене на специалисти в банковия сектор, 47 от стажантите в УниКредит Булбанк са продължили развитието си и като служители на банката.

„Всеки човек има в себе си неподозирани възможности, ключът към тях е мотивацията. Най-силно мотивиращо е да се състезаваш с най-добрите. По време на стажа си в банката аз имах възможност да се уча от наистина професионални експерти в областта и да стана конкурентен спрямо останалите кандидати и така трайно да стана част от екипа.”, казва Стефан Жильов, който се присъединява към екипа на банката през 2008 г. като стажант в Регионален филиал Варна, а от 2009 г. е назначен като Специалист продажби във филиал Варна Пирин.

„Професионалното ми ежедневие е много предизвикателно, изпълнено с емоции и различни казуси, разрешаването на които носи неповторимо удовлетворение. Стажанската програма ме подготви и ориентира в собствените ми интереси и проесионални стремежи, тъй като понятието "работа в банка" за мен бе доста абстрактно.”, обяснява Васил Кацаров, преминал успешен стаж в Банкиране на дребно и понастоящем е Специалист продажби във филиал Иван Вазов, София.

В София кандидатите за стаж могат да избират от следните области: Банкиране на дребно; Корпоративно, Инвестиционно и Частно банкиране; Управление на кредитния риск; Кредитна администрация и разплащания; Център за контакт с клиенти (Call Center); Банкови карти; Информационни технологии; Банкова сигурност; Управление на човешките ресурси; Бизнес комуникации; Връзки с обществеността и корпоративни комуникации, Вътрешен контрокл. Кандидатите в останалите градове ще могат да избират между: Активни продажби на банкови продукти и услуги; Обслужване на клиенти в клоновата мрежа; Корпоративно банкиране в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора.

Стажантската програма на УниКредит Булбанк е подходяща за дипломанти или студенти последен курс на обучение в специалности, свързани с банковия бизнес с компютърна грамотност и свободно владеене на английски. От екипа за Подбор на кандидатите в банката обясниха, че предимство ще имат кандидатите с добри комуникативни умения, инициативни, организирани и обичащи екипната работа.

Кандидатстването става с изпращане на автобиография и мотивационно писмо на е-mail: KpctAVojDsfejuHspvq/Ch, или на адрес: София 1000, площад “Св. Неделя” 7, дирекция “Човешки ресурси”.

Успешно завършилите Стажантската програма млади хора ще получат:

• Професионално обучение и практика;

• Възможност за започване на работа;

• Възможност за международна кариера в семейството на УниКредит;

• Присъединяване към екипа на модерна европейска финансова група;

Стажът може да премине както при целодневна ангажираност, така и при по-гъвкава заетост, например четири часа на ден. Продължителността на стажа е два последователни месеца. Стажантите получават месечно възнаграждение, както и сертификат за успешно представяне. Периодите на провеждане могат да бъдат определяни според възможността за присъствие на стажантите, както и необходимостта на банката.