Нови обменни такси за платежните операции, свързани с карти

Уважаеми клиенти,

Съгласно Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 29 април 2015 година относно обменните такси за платежните операции свързани с карти, „УниКредит Булбанк“ АД, в качеството си на доставчик на платежни услуги в Европейският съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), Ви информира за промени при обменната такса за всяка платежна операция с потребителска карта (с изключение на операциите, изброени в чл. 1 от Регламента), при която, както доставчикът на платежни услуги на платеца, така и доставчикът на платежни услуги на получателя се намират в ЕС ЕИП.

Новите обменни такси (Interchange fees – IRF) са съгласно обявената информация на Интернет страницата на Международната Картова Организация (МКО) са:

1) В сила от 1 януари 2015 година:

§ За карти Visa, издадени в Европейско икономическо пространство

§ За карти MasterCard, издадени в Европейско икономическо пространство

2) В сила от 9 декември 2015 година:

§ За карти Visa, издадени в България

§ За карти MasterCard, издадени в България

Допълнителна информация за клиенти:

УниКредит Булбанк, Център за контакт с клиенти

тел: 0700 1 84 84