България е в топ три на страните от региона по икономически ръст за годината

  • Централна и Източна Европа ще продължи да изпреварва темповете на глобалната икономика през 2019
  • В корпоративния сегмент се запазват очакванията за растеж
  • В банкирането на дребно водещи ще са човешкия и дигиталния капитал

 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ СЦЕНАРИЙ

България е сред топ три на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) по очакван икономически ръст за годината,  като прогнозите на икономистите на УниКредит са страната да завърши 2019 с 3.3% увеличение на БВП до 58.4 млрд. евро. Регионът като цяло ще запази темпове на растеж на икономиката над глобалните нива като освен България, още 5 страни ще постигнат увеличение от над 3.2% годишно на брутния си вътрешен продукт – това са Полша, Унгария, Словакия, Сърбия и Словения. През следващата, 2020 г., забавянето на глобално ниво ще даде отражение и върху региона и растежът ще се забави. Изводите и прогнозите за развитието на региона бяха представени днес на пресконференция на УниКредит, провеждана в рамките на Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Срещата е един от най-значимите икономически форуми и тази година се провежда в Сараево на 8-9 май.

Ръстът на икономиката на България и останалите страни от региона се дължи в голяма степен на повишеното вътрешно търсене, подкрепено и от нарастващите доходи на населението.  Според данните на икономическия екип на УниКредит в тази и следващата година реалната заплата в страната (коригирана с инфлацията) ще нарасне с около 6.5%. Лидер по този показател обаче е Румъния, където се очаква през 2018 и 2019 възнагражденията да растат много динамично. (виж графиката)

Подобно на останалия свят, ЦИЕ ще бъде засегната от глобалното забавяне, но регионът е по-добре позициониран от други развиващи се пазари да се справи с външните насрещни ветрове благодарение на силното вътрешно търсене, подкрепящата парична политика и стабилните капиталови потоци към повечето страни от региона. Очаква се икономическата среда да остане благоприятна през 2019 г.“, казва Мауро Марано, старши икономист на УниКредит за ЦИЕ. В изложението си той определи като рискове за средата бавното разширение на Еврозоната и неяснотите около Брекзит, чийто ефект вече се усеща в някои от страните под формата на спад на експорта.

КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАСТЕЖ

И през тази и следващата година регионът ще се възползва от предимствата на това да е отворена икономика, привличаща преки чужди инвестиции и фондове от ЕС. Тези капиталови потоци ще продължават да играят важна роля за икономиката и да осигуряват потенциал за растеж на корпоративния сектор.

По отношение на финансирането, компаниите от ЦИЕ все още запазват консервативния си подход, предпочитайки традиционните форми на финансиране на дейността си.

Като най-голям кредитор в региона и силен партньор на нашите клиенти и общностите, в които работим, ние се стремим да подкрепяме тяхното развитие и растеж. Силата ни се крие в дълбокото ни познаване на местните пазари, силната международна мрежа и продължаващите ни инвестиции в цифровизацията, за да посрещнем и предвидим нуждите на клиентите.“, коментира Андреа Диаманти, директор на Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране на УниКредит за ЦИЕ.

БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО: ЧОВЕШКИЯТ И ДИГИТАЛЕН КАПИТАЛ ЩЕ ДВИЖАТ РАСТЕЖА

Страните в ЦИЕ и Западна Европа имат сходно като брой население от приблизително 150 милиона граждани. Заради увеличаващите се доходи и БВП в региона на ЦИЕ обаче има доста по-голям потенциал за растеж на банковите услуги за физически лица, благодарение на:

по-ниски разходи на банките в ЦИЕ, които могат обслужват сходно население с ограничени оперативни разходи и по-голяма ефективност по отношение на служителите, клоновете и банкоматите;

по-малко проникване на кредитирането – съотношението обеми заеми за физически лица/БВП е 9% в ЦИЕ спрямо 14% в развитите пазари;

по-бърз темп на цифровизация, поради по-малкото технологично наследство.

УниКредит обслужва повече от 15% от банковото население на ЦИЕ с една от най-големите мрежи в региона и наистина мултиканален подход. Ние използваме аналитиката на данните, за да познаваме наистина нашите клиенти и да им предоставяме най-доброто клиентско преживяване чрез всеки канал, благодарение на нашите най-добри практики за споделяне и компетентност, като същевременно опростяваме процесите си по едно и също време. Този ангажимент има положителни резултати. Размерът на нашата клиентска база нараства и броят на потребителите на мобилно банкиране също се увеличава от 13% през 2015 г. до 40% днес ”, коментира Иван Влахо, Директор на УниКредит за Банкиране на дребно за ЦИЕ.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch