Отново българска компания влиза в обучителна програма на УниКредит и Лондонската фондова борса

Още две компании се присъединяват към международната мрежа на инициативата ELITE, благодарение на съвместната обучителна програма на УниКредит и Лондонската фондова борса UniCredit CEE Lounge. UniCredit CEE Lounge е част от ELITE, международна платформа за бизнес подпомагане и набиране на капитал на Лондонската фондова борса и се фокусира върху обещаващи компании с цел ускоряване на растежа им.

Сред новите компании отново има български представител – ASIGEST - I&G BROKERS.

Българските компании са сред най-активните в програмата. Досега 13 компании (вкл. ASIGEST) са се включили в UniCredit CEE Lounge. Общият брой на компаниите от ЦИЕ пък е 60, идващи от 11 страни. Другият участник в настоящето издание е TERMOVENT, Сърбия.

Освен това, в резултат от специалното сътрудничество между УниКредит Унгария и фондовата борса в Будапеща, четири нови компании се присъединяват към това издание:

  • CORECOMME SI, Унгария
  • SOMOGYI, Унгария
  • VIA BERAUTO, Унгария
  • GSV, Унгария

UniCredit CEE Lounge има за цел да подпомогне малките и средни предприятия в техния бъдещ растеж като увеличава осведомеността им за капиталовите пазари и за възможните начини за привличане на финансиране. Освен това програмата помага на компаниите да установят непосредствен диалог с важни за тях инвеститори.

Горди сме, че нашето партньорство с ELITE се доказа като много успешно“, каза Андреа Диаманти, директор на Корпоративно, инвестиционно банкиране и частно банкиране на УниКредит за ЦИЕ. „Тази инициатива подчертава нашата силна убеденост в потенциала на най-амбициозните средни по размер компании в ЦИЕ и ни помага да ги подкрепяме в усъвършенстването на техните бизнес модели и ускоряването на растежа им. Освен това, ELITE е иновативен начин за компаниите да осъзнаят по-добре своите собствени потребности и стратегии. Програмата свързва разрастващите се предприятия и им предоставя възможност да се вдъхновяват едно от друго, да обменят идеи, да споделят най-добри практики и да откриват възможности за съвместен бизнес.”

 

Лука Пейрано, главен изпълнителен директор на ELITE, коментира: „Радваме се, че сме свидетели на нарастващ интерес към ELITE от компаниите в региона на ЦИЕ, което потвърждава и откроява важността на партньорствата ни – като сътрудничество с УниКредит ЦИЕ и Фондовата борса в Будапеща. ELITE се радва да подкрепя най-амбициозните малки и средни компании в региона на ЦИЕ, да ги свързва с капитала и да ги подпомага да се конкурират на глобалния пазар.“


За ELITE:

От своето лансиране през 2012 г. ELITE е подпомогнала повече от 1100 международни компании. ELITE е платформа и система, която подпомага амбициозни частни компании да растат, като им предлага достъп до образование, бизнес подпомагане и пряк контакт с международната финансова и консултантска общност. Управленските екипи получават напътствия за това как най-добре да проследяват своето развитие, как да достъпват най-подходящото финансиране за техните потребности, било то частен капитал, рисков капитал, или облигационни или капиталови пазари и получават съвети за изграждането на техния профил и обхват. Услугите на ELITE са предвидени да отговорят на индивидуалните потребности на всяка компания, избрана за UniCredit CEE Lounge, а УниКредит се включва в тях с обучителни модули и ръководство, както и като предоставя достъп до своите собствени индивидуални услуги за подпомагане на малки и средни предприятия. За повече информация: https://www.elite-growth.com/

 


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch