Важна информация за доставчици

19 септември, 2019

Уважаеми доставчици,

УниКредит Груп с удоволствие съобщава, че е получила от националните компетентни органи одобрение за изключението от разработване на резервен механизъм в следните държави:

  • УниКредит СпА– Италия
  • Загребачка банка д.д. - Хърватия
  • УниКредит Банк Унгария ZRT – Унгария
  • УниКредит Банка Словения d.d. - Словения

Гордеем се с това постижение, което гарантира на нашите клиенти същото ниво на обслужване на специализирания интерфейс (API), както на нашите собствени канали.

Ако имате въпроси или търсите допълнителна информация, моля изпратете имейл на pqfocboljohAvojdsfeju/fv.


14 юни, 2019

Уважаеми доставчици,

УниКредит Груп се радва да обяви, че УниКредит Банк Аустрия и следните източноевропейски банки също внедряват своя приложно-програмен интерфейс въз основа на ръководните насоки на берлинската група.

- УниКредит Булбанк АД, България

- УниКредит Банк S.A.– Румъния

- УниКредит Банка Словения d.d.: - Словения

- УниКредит Банк Унгария ZRT - Унгария

- Загребачка банка д.д. - Хърватия 

 

Моля, обърнете внимание, че тестовите софтуерни дейности са налични от 14.03.2019 г., както и внедреният приложно-програмен интерфейс за нашите хъбове в Германия и Италия от 31.05.2019 г.

УниКредит Банк Чешка република и Словакия ще продължи да предоставя специализиран интерфейс съобразно нейните местни стандарти:

Портал на приложението е наличен на https://developer.unicredit.eu, а ако имате нужда от помощ за търсенето в портала, или търсите допълнителна информация , моля, изпратете имейл на pqfocboljohAvojdsfeju/fv.


3 юни, 2019

Уважаеми доставчици,

УниКредит Груп обявява, че сега можете да използвате нашия приложно-програмен интерфейс, създаден съгласно ръководните насоки на берлинската група за предоставянето на вашите услуги на клиенти с онлайн профили в:

- УниКредит СпА– Италия

- Buddy Bank – Италия

- УниКредит Банк АГ - Германия

Докато извършвате тестовите софтуерни дейности, налични от 14.03.2019 г., от 31.05 ние предоставяме и приложение за нашите хъбове в Германия и Италия.  

Скоро ще имаме готовност и в Австрия и другите банки от УКГ в източноевропейската зона: 

- УниКредит Булбанк АД, България

- УниКредит Банк S.A.– Румъния

- УниКредит Банка Словения d.d.: - Словения

- УниКредит Банк Унгария ZRT - Унгария

- Загребачка банка д.д. - Хърватия 

 

УниКредит Банк Чешка република и Словакия ще продължат да предоставят специални интерфейси съобразно техните местни стандарти:

Портал на приложението е наличен на developer.unicredit.eu, а ако имате нужда от помощ за търсенето в портала, или търсите допълнителна информация, моля, изпратете имейл на pqfocboljohAvojdsfeju/fv.