Кандидатстване за новозаписани студенти

Конкурс за стипендии от УниКредит Булбанк

Ще се свържем с всички кандидати на посочения от тях имейл адрес за допълнителна информация и документи за участие. Моля, подгответе актуална автобиография, креативен отговор в свободна и иновативна форма на въпроса „Защо да бъда избран за Стипендията на УниКредит Булбанк” и документ за завършено средно образование с информация за успеха Ви и документ, че сте записан да учите в някое от посочените Висши учебни заведения в посочените специалности / направления.

Съгласие за участие в последващи инициативи, насочени към студенти и кандидати за стаж             

Ако желаете да участвате в бъдещи кампании на в „УниКредит Булбанк“ АД /Банката/, "УниКредит Лизинг“ ЕАД, „УниКредит Застрахователен Брокер” ЕООД, “УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД, “УниКредит Факторинг” ЕАД, “УниКредит Флийт Мениджмънт” ЕООД и “УКТАМ България” ЕООД /всички заедно наричани Дружествата/, бихме искали да получим Вашето съгласие за използването на предоставените от Вас лични данни за целите на участие в бъдещи инициативи, насочени към студенти, стипендианти и други специализирани програми, както и към кандидати за стаж. Вие ще получавате по телефона и/или по и-мейла наши оферти и предложения, както и ще участвате в процедурите на Банката и Дружествата за кампании, насочени към студенти, стипендианти и други специализирани програми, както и към кандидати за стаж в Банката и Дружествата. Уверяваме Ви, че ще обработваме Вашите лични данни (предоставените от Вас имена и информация за контакт, електронен адрес, телефонен номер) при най-високи стандарти и с най-голяма грижа.

Моля да заявите своето изрично желание за участие в бъдещи инициативи, насочени към студенти, стипендианти и други специализирани програми, както и към кандидати за стажанти в Банката и Дружествата, като отбележите като активно полето за участие в бъдещи конкурси.

Ако в бъдеще не желаете да участвате и Вашите данни да бъдат обработвани за целите на участието Ви в бъдещи инициативи, насочени към студенти, стипендианти и други участници в специализирани програми, както и към кандидати за стажанти в Банката и Дружествата, можете да оттеглите съгласието си незабавно чрез промяна в полето като неактивно.

Коригиране и изтриване на личните данни

Ако желаете предоставените от вас лични данни да бъдат коригирани или изтрити, моля изпратете имейл на TdipmbstijqAVojDsfejuHspvq/CH

Искането ви трябва да бъде изпратено от имейл адреса, който сте посочили при кандидатстването си.