Стипендии

Ние от УниКредит Булбанк подкрепяме младите и образовани хора в България.

Така подпомагаме финансово най-добрите ученици в Национална търговско банкова гимназия и Националната финансово стопанска гимназия в техния път като студенти по икономически специалности в Университета за национално и световно стопанство и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , както и предоставяме възможност да се докоснат до реалния бизнес чрез провеждане на практически стаж в рамките на програмата.

Стипендията е в общ размер на 8 семестриални такси.

Кой може да участва?

В Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк могат да се включат български студенти, които:

  • Са завършили Национална търговско банкова гимназия София или Национална финансово стопанска гимназия София през 2020 г.

  • Записали са да учат редовна форма на обучение икономическа специалност в Университет за национално и световно стопанство или Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2020 г.*

  • Имат успех от средното си образование не по-малко от Отличен 5.50

  • Владеят английски език на минимум В1 ниво

  • Биха искали да проведат стаж в УниКредит Булбанк или някое от дъщерните й дружества
  • Нямат роднини, работещи в УниКредит България

* Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалности Икономика и финанси, Стопанско управление, Счетоводство, финанси и дигитални приложения или Икономика

УНСС – Направления: Икономика с преподаване на английски език, Икономика и инфраструктура, Икономика, общество и Човешки ресурси, Икономика и бизнес, Икономика с чуждоезиково обучение, Финанси, счетоводство и контрол.

 

Допълнителна информация

  • Стипендията е в размер на 8 семестриални такси за период от 4 години. Сумата за всеки семестър се изплаща  след предоставяне на документ за записване.

  • Програмата предвижда провеждане на шестмесечен стаж в УниКредит Булбанк или някое от дъщерните дружества в България. Стажът може да се проведе при гъвкава ангажираност с еквивалентна обща продължителност. До края на първите две години от обучението задължително трябва да е стартирал първият 2- или 3-месечен стаж и целият стаж трябва да бъде проведен преди началото на 4-тата учебна година.

  • Ще се свържем с всички кандидати на посочения от тях имейл адрес за допълнителна информация и документи за участие. Моля подгответе актуална автобиография, креативен отговор в свободна и иновативна форма на въпроса „Защо да бъда избран за Стипендията на УниКредит Булбанк” и диплома за завършено средно образование с информация за успеха Ви и документ, че сте записан да учите в някое от посочените Висши учебни заведения в посочените специалности / направления.

  • Срок за кандидатстване – 01.10.2020

 

За детайли по програмата може да се свържете с нас на e-mail:   TdipmbstijqAVojDsfejuHspvq/CH 

КАНДИДАТСТВАЙ