Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Стипендии

Ние от УниКредит Булбанк подкрепяме младите и образовани хора в България.

Така подпомагаме финансово най-добрите ученици в Национална търговско-банкова гимназия и Националната финансово-стопанска гимназия в техния път като студенти, обучаващи се в икономически специалности в Университета за национално и световно стопанство, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ или Техническия университет в София. Стипендиантите получават възможност да се докоснат до реалния бизнес чрез провеждане на допълнително платен практически стаж в рамките на Програмата.

Стипендията е в общ размер на 8 семестриални такси.

Стипендии

Кой може да участва?

В Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк могат да се включат български студенти, които:

  • Са завършили Национална търговско-банкова гимназия София или Национална финансово-стопанска гимназия София през 2021 г.
  • Са записани в редовна форма на обучение по икономическа специалност в Университета за национално и световно стопанство, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ или „Технически университет – София“ през 2021 г.*
  • Имат успех от средното си образование не по-малко от Отличен 5.50
  • Владеят английски език на минимум В1 ниво
  • Биха искали да проведат стаж в УниКредит Булбанк или някое от дъщерните й дружества
  • Нямат роднини, работещи в УниКредит България

* Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалности: „Икономика и финанси“, Стопанско управление и Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) -Accounting, Finance and Digital Applications.

„Университет за национално и световно стопанство“ – специалности: Макроикономика, Икономика, Политическа икономия, Икономика на човешките ресурси, Застраховане и социално дело, Икономическа социология и психология, Индустриален бизнес, Бизнес икономика, Предприемачество, Маркетинг, Стратегическо планиране, Икономика на търговията, Финанси, Счетоводство, Финансов контрол, Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер, Бизнес информатика и комуникации, Международни икономически отношения (с чуждоезиково обучение), Международни икономически отношения с преподаване на английски език, Икономика с преподаване на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език, Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски ези, Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език, Бизнес администрация (изключение от условието кандидатите да са записани за обучение по икономическа специалност).

„Технически университет – София“ – специалности: Индустриален мениджмънт, Индустриален мениджмънт на английски език, Мениджмънт и бизнес информационни системи, Мениджмънт и бизнес информационни системи на английски език, Стопанско управление, Стопанско управление на английски език.

 

Допълнителна информация

  • Стипендията е в размер на 8 семестриални такси за период от 4 години. Сумата за всеки семестър се изплаща след предоставяне на документ за записване.
  • Програмата предвижда провеждане на шестмесечен стаж в УниКредит Булбанк или някое от дъщерните дружества в България. Стажът може да се проведе при гъвкава ангажираност с еквивалентна обща продължителност. Преди началото на третата година от обучението задължително трябва да е проведен първият 2- или 3-месечен стаж, а целият стаж трябва да бъде проведен преди края на 4-тата учебна година.
  • Ще се свържем с всички кандидати на посочения от тях имейл адрес за допълнителна информация и документи за участие. Молим да подготвите актуална автобиография, креативен отговор в свободна и иновативна форма на въпроса „Защо да бъда избран за Стипендията на УниКредит Булбанк” и диплома за завършено средно образование с информация за успеха, както и документ, удостоверяващ записването в някое от посочените висши учебни заведения и конкретната специалност/направление.
  • Срок за кандидатстване – 10.10.2021

 

В случай на нужда от допълнителна информация, пишете ни на:   TdipmbstijqAVojDsfejuHspvq/CH