Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Стипендии

В унисон с целта на УниКредит да подпомага общностите да се развиват, ние, УниКредит Булбанк, подкрепяме финансово студенти, обучаващи се в направленията: Икономика, Финанси, Бизнес администрация, Информационни технологии и Математика, като същевременно  им предоставяме  възможност да се докоснат до реалния бизнес чрез провеждане на платен стаж като част от Програмата за стипендии.

Стипендии

Кой може да участва?

В Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк могат да се включат студенти, граждани на Европейския съюз, които:

  • са записани в бакалавърска програма (редовна форма на обучение) и са III или IV курс в едно от следните направления: Икономика, Финанси, Бизнес администрация, Информационни технологии и Математика в университети в България;
  • имат успех от предходните два семестъра не по-нисък от много добър 5;
  • владеят свободно български и английски език;
  • биха искали да проведат стаж в УниКредит;
  • не са получавали до момента стипендия от УниКредит Булбанк.

Какъв е размерът на стипендията?

Стипендията е в размер на 2.300 лева и се изплаща на два транша.

Студентите, които отговарят на един или повече от критериите изброени по-долу, могат да кандидатстват за еднократно допълнително плащане в размер на 500 лева:

  • Несемейни студенти без двама родители;
  • Студенти, с 50% или повече процента трайни увреждания;
  • Студенти с двама родители с 50% или повече процента трайни увреждания;
  • Студенти само с един родител, който е с 50% или повече процента трайни увреждания;
  • Студенти, отгледани в институция.

Какви са сроковете и правилата за кандидатстване?

Може да кандидатстваш до 24.03.2024

След изтичане на срока за кандидатстване ще се свържем с всички кандидати на посочения от тях имейл адрес. Кандидатите, които отговарят на горепосочените критерии, ще бъдат поканени да ни изпратят посочените по-долу документи, за да продължат кандидатурата си.

CV

Актуална автобиография

Есе

Икона

Есе на английски език на тема „Как компаниите могат да бъдат социалноотговорни и да изграждат устойчив бизнес?” (максимум 500 думи)

Документ от университета

Икона

Документ, издаден от университета, потвърждаващ записан летен семестър за учебната 2023/2024 година с включен успех от предходните два семестъра  при преминати всички изпити.

Документи при социално плащане

Икона

При кандидатстване за социално плащане следва да се представят допълнителни документи в потвърждение на декларираното от студента.

Какво още е важно да знам за програмата?

Програмата предвижда провеждането на стаж в УниКредит Булбанк или някое от дъщерните дружества в България. Продължителността на стажа трябва да бъде минимум 3 месеца, като може да бъде проведен и при гъвкава ангажираност с еквивалентна обща продължителност. Вторият транш на стипендията се изплаща само при успешно приключване на стажа.

За детайли по програмата може да се свържете с нас на e-mail: TdipmbstijqAVojDsfejuHspvq/CH

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА