Стипендии

Ние подкрепяме младите и образовани хора в България. Затова създадохме Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк.

Така се стремим да подпомогнем финансово най-добрите студенти от икономически специалности в страната. Освен стипендията, им предоставяме възможност да се докоснат до реалния бизнес чрез провеждане на практически стаж като част от програмата. Стипендията е в общ размер на 1600 лв.

Кой може да участва?

В Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк могат да се включат български студенти, които:

 • Учат в 3-ти или 4-ти курс в икономически специалности (финанси, икономика, бизнес администрация, маркетинг, счетоводство и подобни) в университети в България, редовна форма на обучение;

 • Имат успех от предходна учебна година не по-малко от много добър 5;

 • Владеят английски език на минимум В1 ниво;

 • Биха искали да проведат стаж в УниКредит;

 • Не са получавали до момента стипендия от УниКредит Булбанк.

УниКредит Булбанк предоставя възможност на студенти в неравностойно положение* да получат социална стипендия. Могат да кандидатстват български студенти, които:

 • Учат в 3-ти или 4-ти курс в икономически специалности (финанси, икономика, бизнес администрация, маркетинг, счетоводство и подобни) в университети в България, редовна форма на обучение;

 • Имат успех от предходна учебна година не по-малко от много добър 4.50;

 • Владеят английски език на минимум В1 ниво;

 • Биха искали да проведат стаж в УниКредит;

 • Отговарят на поне един от социалните критерии, които са посочени долу*;

 • Не са получавали до момента стипендия от УниКредит Булбанк.

*Социални критерии: несемейни студенти без двама родители; студенти, с 50% или повече процента трайни увреждания; студенти с двама родители с 50% или повече процента трайни увреждания; студенти само с един родител, който е с 50% или повече процента трайни увреждания; студенти, отгледани в институция.

Допълнителна информация

 • Стипендията е в размер на 200 лв. месечно за период от осем месеца на настоящата академична година. Сумата се изплаща на два пъти.

 • Програмата предвижда провеждане на платен двумесечен стаж в УниКредит Булбанк или някое от дъщерните дружества в България. Стажът може да се проведе при гъвкава ангажираност с еквивалентна обща продължителност. Втората част от стипендията се изплаща след приключване на стажа.

 • Срок за кандидатстване – 26.01.2020

 

За детайли по програмата може да се свържете с нас на e-mail:   TdipmbstijqAVojDsfejuHspvq/CH 

 

Топ работодател

През 2020 година нашата водеща позиция като най-добър работодател в България беше потвърдена от международния институт Top Employers Institute и получихме престижните сертификати Top Employers Bulgaria и Top Employers Europe, присъждани само на най-добрите работодатели в света. Сертификатът потвърждава най-високото качество във всички области и условия на работа при нас.