Ясна Мандац

Главен финансов директор и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

yasna-mandats-thumbnail.jpg

Ясна Мандац има богат опит в областта на финансите и управлението на риска. Тя се присъединява към дирекция „Финанси“ на Загребачка банка през 2005 г. Последователно е била директор на управление „Планиране, контролинг, бюджетиране и стратегии“, директор на управление “Управление на активите и пасивите“, директор на „Пазарен и операционен риск и валидации“. В момента заема длъжността Главен финансов директор и е член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк. Ясна Мандац е сертифициран финансов аналитик (CFA). Тя е сред участниците в груповата програма за развитие UniFuture.