Теодора Петкова

Теодора Петкова

Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

Джакомо Волпи

Джакомо Волпи

Директор Банкиране на дребно и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

Ясна Мандац

Ясна Мандац

Главен финансов директор и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

Антоанета Куртяну

Антоанета Куртяну

Директор Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране и член на Управителния съвет

Цветанка Минчева

Цветанка Минчева

Директор Глобално банково обслужване и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

Борислав Бангеев

Борислав Бангеев

Главен риск директор и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк