Роберт Задразил

Председател на Надзорния съвет

robert-zadrazil_big.png Роберт Задразил работи в Банк Аустрия от 2001 г. През 2006 г. той става член на Управителния съвет като главен оперативен директор. В допълнение от август 2007 г. отговаря и за глобално банково обслужване в ЦИЕ.

През май 2009 г. заема длъжността председател на Управителния съвет на Шолербанк, а от септември 2011 г. поема като член на борда на Банк Аустрия дивизията за частно банкиране.

Образование: Техническия колеж във Виена, Университет по Икономика и Бизнес Администрация във Виена.