Герхард Дешкан

Член на Надзорния съвет

gerhard-deschkan_big.jpg Герхард Дешкан започва кариерата си в Банк Аустрия през 1992г. и заема различни позиции в банката. Стартира в Управление на активи и пасиви и Контрол на пазарния риск, след което поема звеното по Операционен риск и анализ на риска през 2001г. През 2006г. застава начело на отдела по Стратегическо управление на риска, където е отговорен за всички въпроси, отнасящи се до кредитния и операционен риск в Австрия и ЦИЕ, както и за Вътрешния анализ на адекватността на капитала.