Роберт Задразил

Роберт Задразил

Председател на Надзорния съвет

Алберто Девото

Алберто Девото

Заместник - председател на Надзорния съвет

Димитър Желев

Димитър Желев

Член на Надзорния съвет

Хайнц Майдлингер

Хайнц Майдлингер

Член на Надзорния съвет

Силвано Силвестри

Силвано Силвестри

Член на Надзорния съвет

Лука Рубага

Лука Рубага

Член на Надзорния съвет

Иван Влахо

Иван Влахо

Член на Надзорния съвет