Димитър Личев

Главен риск директор и член на Управителния съвет на УниКредит Лизинг ЕАД

От юли 2012 година Димитър Личев е Главен риск директор и член на Управителния съвет на УниКредит Лизинг ЕАД.

В компанията е от 2010 година в дирекция "Риск", като началник отдел „Предоговорени експозиции и мониторинг”. Предишният му опит е от Българо-Американската кредитна банка като инвестиционен аналитик в групата на мобилните кредитни консултанти. Работил е и като старши експерт Маркетинг и продажби в пенсионно-осигурителната компания ДСК – Родина.