Твоя съм за 1.99%*

Закупи своя нов автомобил между 11 октомври и 3 ноември 2019 при невиждано добри условия за лизинг!

 

Предложението е валидно за всички официални дилъри и марки коли, представени в България. Специалните условия важат за всички сделки, за които има подадено Искане за лизинг до 03.11.2019 г.

Как можеш да се възползваш от предложението?

  • Избери своя мечтан автомобил и се свържи с наш консултант
  • След одобрение на финансирането следва подписване на договор за лизинг и заплащане на първоначално дължимата сума
  • УниКредит Лизинг закупува, застрахова и регистрира автомобила за теб
  •  Наслаждаваш се на своя мечтан автомобил

Предимства:

  • Получаваш желания автомобил веднага, като изплащането му е разсрочено на вноски
  • Разчиташ на пълно административно обслужване на автомобила – първоначална регистрация в КАТ, деклариране пред данъчна администрация, ежегодно заплащане на данък ПС
  • Получаваш консултация при избор на застраховател и специални условия за застраховане на автомобила, договорени от УниКредит Застрахователен брокер

Необходими документи:

За физически лица: Искане за лизинг (по образец), документ за самоличност, удостоверение/служебна бележка за доходи, оферта за автомобила

За юридически лица: Наш служител може да консултира за необходимия набор от документи


*Годишна променлива лихва за срока на промоцията– формирана от променлив лихвен индекс Осреднен Депозитен Индекс (ОДИ) плюс фиксирана надбавка в размер на 1.9%. Подробна информация и примери за изчисление на ОДИ са публикувани на интернет страницата на Лизингодателя  www.unicreditleasing.bg.

Офертата е валидна за придобиване на финансов лизинг на всички марки/модели нови автомобили в периода 11.10.2019г. – 3.11.2019г, с входирани искания за лизинг в УниКредит Лизинг до 3.11.2019г.

Условията на промоцията включват:  първоначална вноска от 10% до 50% от цената на автомобила;  срок на лизинг: от 6 до 60 месеца; остатъчна стойност от 10% до 20% от цената на автомобила; ГПР- общите разходи по финансовия лизинг за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит, ще бъде изчислен за всеки конкретен избран от клиента марка/ модел автомобил. Подробна информация за условията на промоцията може да получите в офисите на „УниКредит Лизинг“ ЕАД. 

Пример: лек автомобил, цена 75 000 лева; общ размер на кредита 60 000 лева; срок на финансовия лизинг 60 месеца; първоначална вноска 15 000 лева (20% от цената); средна месечна вноска 923лв. (към датата на тази оферта); остатъчна стойност 10% от цената; годишен лихвен процент 1.99% (към датата на тази оферта) – формиран на база на променлив лихвен индекс ОДИ плюс фиксирана надбавка в размер на 1.9%.; такса за разглеждане 0.99%; застраховки КАСКО (ежегодно) при тарифно число 3.6% за първата година и Гражданска отговорност (ежегодно), данък МПС (ежегодно) – съгласно ЗМДТ, еднократни разходи за регистрация в КАТ 285 лв. Обща сума на разходите (над главницата) 11 372 лв, ГПР финансови разходи - 2.18%, ГПР - 8.14%. Обща сума, дължима от потребителя до първа вноска: 17 040.48 лв. Посочените суми включват 20% ДДС. Промяната в лихвения процент или разходите по лизинга може да доведе до изчисляване на по-висока вноска и ГПР.