Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Гаранционни схеми за лизинг съвместно с Национален гаранционен Фонд

  • Улеснен достъп до финансиране                                                                                                            
  • По-ниски изисквания за самоучастие
  • Бърза процедура за одобрение

Гаранционни схеми за лизинг съвместно с Национален гаранционен Фонд

Какво представлява Гаранционна схема за лизингови сделки?

Програмата за лизингови сделки предоставя възможност за по-лесен достъп до финансиране  на  микро, малки или средни предприятия. Таванът на програмата е от 1,5 млн. лв., като гаранцията покрива до 50% от финансираната стойност на лизинговани машини и съоръжения, транспортни средства или недвижими имоти.

Предимства

 

  • Улеснен достъп до финансиране                                                                                                            
  • По-ниски изисквания за самоучастие
  • Бърза процедура за одобрение
  • Възможност да се възползвате от допълнителна отстъпка в лихвата от 0.20%.
  • Гаранционният лимит за лизингополучател и свързаните лица е до 750 хил. лв.                  

Характеристики

Минимален срок

Икона

на лизинговите сделки е 6 месеца

Максимален срок

Икона

 на лизинговите сделки е 120 месеца

Минимален размер

Икона

на лизинговата сделка /финансирана сума/ - 10 000лв.

Рефинансиране

Икона

Не се допуска

Максимален размер

Икона

на лизинговата сделка /финансирана сума/ - 1 500 000лв.                                                 

Валута на  лизинговите сделки: Лева или евро.                                                                   

Лизинговата сделка

Икона

се включва изцяло в гарантирания портфейл, частично включване не се допуска.

За кого е предназначен продуктът?

Предназначен за микро, малки и средни предприятия, регистрирани на територията на Р.България, съгласно действащото законодателство. Лизинговите договори в програмата са предназначени за закупуване на нови ДМА, за закупуване на транспортни средства и за закупуване на недвижими имоти.

Кандидатстване

Свържете се с Вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк, с експерт в УниКредит Лизинг или подайте заявка чрез формата за контакт.

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Често задавани въпроси

Свържете се с Вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте заявка чрез формата за контакт.

Приложим за компании с дейност от всички икономически сектори (с изключение на тези, които са в несъответствие с националното законодателство).

Не, целта на кредита не може да бъде погасяване на кредитни задължения.

Свързани продукти