Мая Алексова

Директор на Управление „Кредитен риск“ – УниКредит Булбанк

Maq-Aleksova.png Мая Алексова се присъединява преди 12 години към екипа на УниKредит. Преди това е натрупала значителен опит в Банкиране на дребно и Корпоративно банкиране в Ейч Ви Би Биохим АД. В периода 2007-2013 заема е различни ръководни позиции в Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране на Уникредит Булбанк АД: Директор в Ключови клиенти, Началник отдел Проектно финансиране, Директор в Международни клиенти. В периода 2013-2018 оглавява управление Финансиране, което обединява Проектно, структурно финансиране и финансиране на недвижими имоти. След натрупан дългогодишен опит в бизнеса в сферата на корпоративно кредитиране, както и на специализирано кредитиране от август 2018 поема отговорностите на Директор Кредитен Риск в Уникредит Булбанк. Магистър по икономика от Университета по Национално и Световно Стопанство, с допълнителни квалификации от Виенския Стопански Университет /Wiertschaftsuniversitaet Wien/ Vienna University of Economics and Business.