Управление

Ралука Попеску

Ралука Попеску

Председател на борда на директорите на УниКредит Факторинг и директор Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

Георги Кузманов

Георги Кузманов

Заместник-председател на борда на директорите и изпълнителен директор – УниКредит Факторинг

Благомир Йорданов

Благомир Йорданов

Главен търговски директор – УниКредит Факторинг

Росица Димова

Росица Димова

Директор на Управление „Риск“ – УниКредит Факторинг

Мая Алексова

Мая Алексова

Директор на Управление „Кредитен риск“ – УниКредит Булбанк