Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Какво е факторинг

Факторингът е инструмент за управление на краткосрочни вземания от клиенти. Той оптимизира нуждите на оборотния ви капитал чрез професионално управление и финансиране на вземанията и осигурява на вашия бизнес защита срещу неплащане.

Приложим е както за вземанията от клиенти в страната, така и за вземания от чужбина.

Изразява се в прехвърляне собствеността (цесия) на вземанията от доставчик към факторинг компания и не изисква никакви допълнителни обезпечения.

 

 

Какво е факторинг

Какви са ползите от факторинга?

Ликвидност

  • Нуждаете се от свежи оборотни средства.
  • Нуждаете се от финансиране, но не разполагате с нужните обезпечения, за да ги осигурите.
  • Работите или възнамерявате да работите на отложено плащане.
likvidnost.png
zashtita.png

Защита

  • Клиентите ви искат отложено плащане, но вие се притеснявате от допълнителните рискове.
  • Ползвате кредитна защита за вземанията си, но търсите по-добра алтернатива.
  • Планирате да навлезете на нови пазари.
  • Доставяте в чужбина и търсите кредитна защита, за да предложите по-конкуренти условия на работа.

Оптимизация

  • Клиентите ви се увеличават, а вие искате да съкратите времето и усилията, свързани със събиране на вземания.
  • Изнасяте продукцията си на няколко пазара и се налага постоянно да се съобразявате с правните и културни различия.
  • Искате да се фокусирате върху правенето на повече бизнес.
optimizatsia.png

Какво е eFactoring?

 

eFactoring.bg е първият електронен портал за факторинг услуги на българския пазар.

Научете повече


Вече сте клиент на eFactoring?

Вход