Какво е факторинг

Факторингът е инструмент за управление на краткосрочни вземания от клиенти. Той оптимизира нуждите на оборотния ви капитал чрез професионално управление и финансиране на вземанията и осигурява на вашия бизнес защита срещу неплащане.

Приложим е както за вземанията от клиенти в страната, така и за вземания от чужбина.

Изразява се в прехвърляне собствеността (цесия) на вземанията от доставчик към факторинг компания и не изисква никакви допълнителни обезпечения.

 

 

Какви са ползите от факторинга?

Ликвидност

 • Нуждаете се от свежи оборотни средства.
 • Нуждаете се от финансиране, но не разполагате с нужните обезпечения, за да ги осигурите.
 • Работите или възнамерявате да работите на отложено плащане.
likvidnost.png
zashtita.png

Защита

 • Клиентите ви искат отложено плащане, но вие се притеснявате от допълнителните рискове.
 • Ползвате кредитна защита за вземанията си, но търсите по-добра алтернатива.
 • Планирате да навлезете на нови пазари.
 • Доставяте в чужбина и търсите кредитна защита, за да предложите по-конкуренти условия на работа.

Оптимизация

 • Клиентите ви се увеличават, а вие искате да съкратите времето и усилията, свързани със събиране на вземания.
 • Изнасяте продукцията си на няколко пазара и се налага постоянно да се съобразявате с правните и културни различия.
 • Искате да се фокусирате върху правенето на повече бизнес.
optimizatsia.png

Какво е eFactoring?

 

eFactoring.bg е първият електронен портал за факторинг услуги на българския пазар.

Научете повече


Вече сте клиент на eFactoring?

Вход

Факторинг решения

Решение Ликвидност Защита Оптимизация
Факторинг с регрес
 •  
 
 •  
Факторинг без регрес
 •  
 •  
 •  
Факторинг финансиране на фактури
 •  
 
 •  
Експортен факторинг
 •  
 •  
 •  
Импортен факторинг    
 •  
Индивидуални решения
 •  
 •  
 •