Факторинг финансиране на фактури

Услугата Факторинг финансиране на фактури е комплексно финансово решение за малки и средни предприятия, което комбинира следните параметри:

 • Финансиране на вземания с падеж от 15 до 120 дни
 • Събиране и администриране на вземания
 • Без изискване за обезпечение

 

 

За кого е предназначен?

Производители, търговци, доставчици

на суровини и услуги

Компании, които искат да работят

или вече работят при условия на отложено плащане със своите клиенти.

Компании, които искат да финансират

своите оперативни/производствени нужди, въз основа на продажбите си на кредит.

Какви са ползите за доставчиците?

 • Възможност да се работи на отложено плащане, без риск от неплащане или неплатежоспособност на контрагента
 • Финансиране на производителния/оперативния процес без нужда от допълнително обезпечение
 • Разграничаване на събирането на дълга от бизнес отношенията
 • Подобряване на балансовите съотношения и кредитния оборот
 • Подобряване на платежното поведение на купувачите, благодарение на професионалното събиране на дълга
 • Възможност за управленския и оперативния персонал да се фокусира върху своите бизнес дейности 
 • Администриране на документацията

Какви са ползите за купувачите?

 • Възможност за по-дълги срокове на отложено плащане
 • Работа с финансово осигурени доставчици без риск от забавяне или неизпълнение на доставки поради ликвидни проблеми.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Какво е eFactoring?

 

eFactoring.bg е първият електронен портал за факторинг услуги на българския пазар.

Научете повече


Вече сте клиент на eFactoring?

Вход