Факторинг решения

УниКредит Факторинг предлага разнообразие от специализирани факторинг решения, приспособени към българския пазар. 

Факторинг без регрес

Подсигурява кредитно покритие на компанията продавач за нейните продажби на кредит и улеснява събирането и управлението на вземанията.

Факторинг с регрес

Финансира текущите оперативни нужди на компанията въз основа на нейните продажби на кредит, без нужда от обезпечение, и улеснява в управлението и събирането на вземанията.

Факторинг финансиране на фактури

Осигурява оборотни средства специално за малки и средни предприятия на база собствените им продажби на кредит.

Експортен факторинг

Насочен към нуждите на експортни компании, работещи със своите клиенти на отложено плащане. 

Импортен факторинг

Услугата цели да осигури на вносителите удобството на по-дълги отложени плащания.

Индивидуални решения

УниКредит Факторинг предлага на своите клиенти индивидуални решения в зависимост от специфични бизнес потребности.