Факторинг решения

УниКредит Факторинг предлага разнообразие от специализирани факторинг решения, приспособени към българския пазар. 

Факторинг без регрес

Подсигурява кредитно покритие на компанията продавач за нейните продажби на кредит и улеснява събирането и управлението на вземанията.

Факторинг с регрес

Финансира текущите оперативни нужди на компанията въз основа на нейните продажби на кредит, без нужда от обезпечение, и улеснява в управлението и събирането на вземанията.

Реверсивен факторинг

Реверсивен факторинг

Факторинг сконтиране на фактури

Осигурява оборотни средства специално за малки и средни предприятия на база собствените им продажби на кредит.

Експортен факторинг без регрес

Насочен към нуждите на експортни компании, работещи със своите клиенти на отложено плащане. 

Експортен факторинг с регрес

Експортен факторинг с регрес

Импортен факторинг

Услугата цели да осигури на вносителите удобството на по-дълги отложени плащания.

Индивидуални решения

УниКредит Факторинг предлага на своите клиенти индивидуални решения в зависимост от специфични бизнес потребности.