ТЕСТ СТРАНИЦА

Спестявайте до 40% от месечни такси с програма „Модула“. Ползвате банкови продукти и услуги по ваш избор и плащате една обща месечна такса.

 • Избирате сами банковите продукти, които искате да ползвате.
 • Можете да добавитедопълнителни продукти по ваш избор.
 • Заплащате само една обща месечна такса.
 • Получавате отстъпка до 40% в зависимост от избраната комбинация.
   
Запитване

Предложения за програма Модула

Modula-product-1.png

Основна модула

+ Теглене на АТМ

на друга банка в България без такса

 • Разплащателна сметка в лева
 • Дебитна карта в лева
 • Булбанк Онлайн/ Булбанк Мобайл
 • Теглене на пари от банкомат на друга банка в България без такса

Modula-product-2.png

Основна модула

+ Комунални/ периодични

плащания в лева

 • Разплащателна сметка в лева
 • Дебитна карта в лева
 • Онлайн/ Булбанк Мобайл
 • Комунални/ периодични плащания в лева – 7 бр. месечно в комбинация избрана от клиента, извършени от основна модулна сметка

Modula-product-3.png

Основна модула + Теглене на АТМ на друга банка в България без такса + Комунални/ периодични плащания в лева

 • Разплащателна сметка в лева
 • Дебитна карта в лева
 • Булбанк Онлайн/ Булбанк Мобайл
 • Теглене на пари от банкомат на друга банка в България без такса
 • Комунални/ периодични плащания в лева
С Модула: Без Модула:
3.80 лв.* 5.40 лв.

ЗАПИТВАНЕ

С Модула: Без Модула:
3.40 лв.* 4.50 лв.

ЗАПИТВАНЕ

С Модула: Без Модула:
6.00 лв.* 9.40 лв.

ЗАПИТВАНЕ


*Без такса за първите 3 месеца. Посочената цена е при регулярен превод по сметка в УниКредит Булбанк.

Как работи?

Към основния пакет сами избирате, какви допълнителни продукти и/ или услуги да прибавите.

Избирате между:

 

Услуги

icon_01.png

Теглене на пари от банкомат

на друга банка в България без

такса

icon_02.png

Комунални/ Периодични

плащания в лева - 7 броя

месечно

icon_03.png

SMS уведомяване през

информационна система

"Инфодирект"

icon_04.png

Неограничен брой безкасови

вътрешно-банкови преводи

в лева, наредени по

електронен канал.

icon_05.png

Безкасови междубанкови

преводи в лева, наредени по

електронен канал - 3 броя

месечно

 

 

 

 

 

 

Modula-infografic-2.png

Сметки

Разплащателна сметка

в чуждестранна валута

 

icon_05.png

Разплащателна (картова)

сметка в чуждестранна валута

с издадена към нея международна

дебитна карта

icon_06.png

Кредитни продукти

Овърдрафт - без такса за

разглеждане на документи

(проверка кредитоспособност)

 

icon_07.png

Кредитна карта - без годишна

такса за обслужване

icon_06.png


* В зависимост от нуждите Ви, предложената комбинация от продукти и услуги може да се различава от представените по-горе. След подаване на заявка от Ваша страна, наш консултант ще се свърже с Вас за да Ви предостави допълнителна информация.

Откриване

Необходими документи

 • Искане за заявка на продукта
 • Договор по образец

Допълнителна информация

Онлайн

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с вас. 

Запитване


Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност.

Тарифа

Лихвен бюлетин