Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Техномебел 2017

Изложението ще се проведе

в ИнтерЕкспо център от 24 до 28 Април.

ПОПЪЛНЕТЕ

Техномебел 2017

Попълнете електронната форма за участие и ще получите подарък от нас!

Помощ икона подсказка
Помощ икона подсказка
Помощ икона подсказка
Помощ икона подсказка

Запознат съм с доброволния характер на предоставяне на личните данни и условия за обработката и ползването им. Давам съгласието си личните ми данни, без допълнително заплащане и специално разрешение, да бъдат използвани за получаване на търговска информация по телефона, чрез електронна или обикновена поща за продукти и/или услуги на УниКредит Булбанк АД.

Уникредит Булбанк АД е регистрирана по Закона за защита на личните данни и гарантира, че Вашите лични данни ще се използват според разпоредбите на Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставени на трети лица без Вашето предварително разрешение.