Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за юридически лица - в сила от 23.06.2020

  • 23.04.2020
  • в сила от 23.06.2020
  • Карти

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за юридически лица - в сила от 23.06.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 23.06.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за бизнес клиенти и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти: