Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ЮЛ - в сила от 15.04.2021

  • 10.03.2021
  • в сила от 15.04.2021
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ЮЛ - в сила от 15.04.2021

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 15.04.2021 г. влизат в сила изменения в Тарифа на УниКредит Булбанк АД за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци (Тарифата). Повече информация ще намерите в приложения файл.